Rada vysokých škôl sa nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl

  Foto: Bigstock

Bratislava 19. októbra (TASR) – Rada vysokých škôl (RVŠ) sa nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl (VŠ). Zároveň však víta spoločenskú diskusiu otvorenú Národným integrovaným reformným plánom zverejnenú ministerstvom financií. TASR o tom informovala tajomníčka RVŠ SR Lucia Sebechlebská.
      

"Zásadne však nesúhlasí s celoplošným konštatovaním nízkej kvality vysokých škôl a ich absolventov a rovnako ako Slovenská rektorská konferencia (SRK), sa nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl," uvádza sa vo vyhlásení RVŠ, pod ktorým je podpísaný jej predseda Martin Putala. RVŠ vyzýva zainteresované strany z akademického prostredia, aby sa aktívne zapojili do širokej diskusie.
      

"SRK sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom a považuje ho v časti vysokých škôl za solídny základ verejnej diskusie. Rektori sa stotožňujú s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy," uvádza sa vo vyhlásení SRK. V žiadnom prípade sa však SRK nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho SRK vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR a vyjadruje kategorický nesúhlas s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady.

Zdieľať na facebooku