R. Redhammer: Vysoké školy musia urýchlene urobiť audit ponuky študijných programov

O akreditácie nových študijných programov školy môžu požiadať en do konca roka.
O akreditácie nových študijných programov školy môžu požiadať en do konca roka. / Foto: Pexels

Bratislava/Banská Bystrica 7. októbra (TASR) – Vysoké školy by mali urýchlene urobiť revíziu svojho poslania a audit ponuky študijných programov. Mali by sa zároveň uistiť, že ich dokážu zosúladiť s novými akreditačnými štandardami, v opačnom prípade ich majú zrušiť. Upozornil na to Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) na utorňajšom (6. 10.) zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencii (SRK) v Banskej Bystrici.
      

Vnútorný audit musia školy urobiť čo najskôr, pretože o akreditácie nových študijných programov v odboroch, v ktorých už škola pôsobí, môžu požiadať len do konca tohto roka. Obmedzenie stanovuje platný zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. "Ak teda budú chcieť zlúčiť dva-tri študijné programy pod novým názvom, musia tak urobiť v nasledujúcich týždňoch. Pritom musia dodržať nové požiadavky akreditačných štandardov," poznamenal Redhammer.
      

Väčšinu ostatných študijných programov si môžu vysoké školy upraviť vo vlastnej pôsobnosti. Aj v tomto prípade ich však musia zosúladiť s novými akreditačnými štandardami. Transformáciu študijných programov prostredníctvom ich úprav, zrušenia alebo akreditácie nových študijných programov musia pritom stihnúť do dvoch rokov od účinnosti nových štandardov, teda čiže do konca augusta 2022.
      

Zlučovanie študijných programov prinesie školám viaceré výhody, študenti budú mať zároveň väčšie možnosti výberu predmetov počas štúdia. Mnohé doterajšie študijné programy sú podľa SAAVŠ veľmi úzko zamerané a neumožňujú väčšiu flexibilitu ani škole, ani študentom.
      

Medzi nové požiadavky na študijné programy patrí aj jasné stanovenie kvalifikácie, ktorú študent úspešným absolvovaním štúdia získa. Vysoké školy budú musieť verejne uviesť, aké povolania budú môcť ich študenti vykonávať po ukončení konkrétneho štúdia. Školy sa budú musieť priblížiť k reálnym potrebám spoločnosti aj budúcim potrebám študentov.
      

Zavádzanie nových akreditačných štandardov prináša zmeny, ktorých snahou je dôslednejšie zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a lepšie napĺňanie potrieb študentov a spoločnosti.  

Zdieľať na facebooku