UKF poskytne študentom učiteľských programov viac praktickej prípravy

  Foto: Bigstock

Nitra 6. októbra (TASR) – Študenti učiteľských programov na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre budú môcť absolvovať prax vo vyššom rozsahu ako doteraz. Umožní to nový projekt, do ktorého sa UKF zapojila.
      

Jeho celkový rozpočet je takmer 467.000 eur. „Zapája študentov všetkých učiteľských študijných programov, ktorým vďaka projektu pribudli predmety pedagogickej praxe,“ informovala UKF. Viac praktickej prípravy požadovali študenti dlhodobo v rôznych dotazníkoch hodnotenia kvality štúdia na UKF. „Patríme k univerzitám s najväčším rozsahom praktickej prípravy. Naši študenti majú možnosť absolvovať pedagogickú prax v rozsahu od 450 do 550 hodín priamo v školách a školských zariadeniach. Napriek tomu sme chceli reagovať na ich požiadavku a rozsah praktickej prípravy ešte viac zvýšiť,“ uviedla projektová manažérka a prorektorka UKF pre vzdelávanie Jana Duchovičová.
      

Súčasťou projektových aktivít je aj tvorba metodických materiálov, do ktorej sa zapojilo takmer 60 zamestnancov fakulty prírodných vied, pedagogickej fakulty, fakulty stredoeurópskych štúdií a filozofickej fakulty. „Očakávame tiež, že projekt prispeje aj k zvýšeniu počtu cvičných učiteľov a cvičných škôl a prispeje tak k výraznejšiemu a kvalitnejšiemu sieťovaniu informácií v edukačnej praxi,“ dodala Duchovičová.

Zdieľať na facebooku