V areáli Prešovskej univerzity vznikne Didaktický park

Na Prešovskej univerzite vzniká didaktický park symbolizujúci regióny Slovenska a Poľska.
Na Prešovskej univerzite vzniká didaktický park symbolizujúci regióny Slovenska a Poľska. / Foto: Marcel Mravec / unipo.sk/

Prešov 4. októbra (TASR) – V areáli Prešovskej univerzity (PU) v Prešove vznikne Didaktický park symbolizujúci regióny Slovenska a Poľska. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Anna Polačková s tým, že park bude určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu.
      

Didaktický park je navrhnutý tak, aby symbolizoval list a jednotlivé chodníky v parku vymedzia na ploche vytypované regióny slovensko-poľského pohraničia. Polačková ozrejmila, že ide o región Spiš, Šariš, Zemplín, Vojvodstvo Podkarpatské a Malopoľské. Koncept prvkov v území sa odvíja aj od podrobnejšieho lokálneho členenia na cezhraničné mikroregióny – Pieniny, Dolinu Popradu, Nízke Beskydy a Poloniny.
      

„V projekte sa prezentuje cezhraničné územie vo forme modelovaného priestoru s prvkami jednotlivých regiónov. Pre navodenie atmosféry sú použité typické rastlinné spoločenstvá stromov, krov a bylín s doplnením ukážky typických hornín, prvkov regionálnej architektúry a ako pripomienka fauny budú použité búdky pre vtáky a hmyz,“ vysvetlila technička investičnej výstavby na PU Darina Gajdarová.
      

Polačková ďalej priblížila, že v parku sa vytvoria mlatové chodníčky, ktoré budú napájané na jestvujúce chodníky v areáli univerzity. Súčasťou budú aj tri miesta s tromi typmi lavičiek, ktoré svojím rozsahom vytvoria malý amfiteáter určený na didaktickú činnosť. Na ilumináciu amfiteátrov bude použité solárne osvetlenie, ako ukážka možného využitia nezávislého zdroja energie.
      

Práce na Didaktickom parku sa začali v polovici septembra, pričom dielo by malo byť ukončené do konca roka 2020. Výstavba parku je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, so spoluúčasťou žiadateľa, teda Prešovskej univerzity.

Zdieľať na facebooku