Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SR

  Foto: Bigstock

Košice 23. septembra (TASR) – Memorandum o spolupráci podpísali predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta a dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Miroslav Štrkolec. Študentom práva to umožní zúčastniť sa na bezplatných odborných stážach na pôde vrcholného orgánu všeobecného súdnictva na Slovensku. Informoval o tom v stredu hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.
      

Memorandum podpísali v utorok (22.9.) na pôde Právnickej fakulty UPJŠ. Ľahší prístup k praxi otvára študentom možnosti čerpania skúseností, ktoré im po absolvovaní štúdia pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu absolvujú interaktívne odborné stretnutia zamerané na výmenu skúseností a poznatkov z rozhodovacej praxe NS SR. "Okrem študentov bude spolupráca zahŕňať aj vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty, ktorí sa budú môcť napríklad zúčastniť na rokovaniach pléna alebo kolégia NS SR, odborných a iných podujatiach organizovaných partnerskou stranou," priblížil Zavatčan.
      

Právnická fakulta umožní zastúpenie sudcov, asistentov sudcov alebo iných odborných zamestnancov NS SR v autorských kolektívoch vedeckých a iných publikácií. Zároveň umožní sudcom, asistentom sudcov alebo iným odborným zamestnancom NS SR vykonávať pedagogickú činnosť vrátane členstva v komisiách pre štátne skúšky na svojej pôde.
      

"Memorandum o spolupráci medzi našou fakultou a Najvyšším súdom SR pokrýva aj tie oblasti, ktoré sú už dnes zabezpečované, zároveň sa však otvárajú aj nové možnosti spolupráce v študijnej či vedeckovýskumnej oblasti. Som rád, že NS SR otvára našim študentom možnosti pre krátkodobé stáže, ale aj vytvára príležitosti k spolupráci na konferenciách a workshopoch," skonštatoval Štrkolec.
      

"V podpísaní memoranda vidím príležitosť, ktorú by mladí šikovní študenti mali využiť. Stáž na Najvyššom súde môže byť veľkým prínosom pre ich budúcnosť i pre samotný súd," zhodnotil Šikuta.
 

Zdieľať na facebooku