Takmer stovka študentov z Nórska nastúpi na slovenské univerzity

  Foto: Pexels

Bratislava 15. septembra (TASR) - Aj tento rok nastúpi takmer stovka študentov z Nórska napriek pandémii nového koronavírusu do prvého ročníka všeobecnej a veterinárskej medicíny na Slovensku. TASR o tom informoval za nórsko-slovenskú obchodnú komoru Ján Zima.
      

"Projekt univerzitného štúdia nórskych študentov na Slovensku je skutočne výnimočným príkladom nielen dlhoročnej nórsko-slovenskej spolupráce, ktorú takmer pred 20 rokmi začal Albert Stránsky, ale tiež reálnej kvality vzdelávania, vedy a výskumu, ktorú je Slovensko schopné ponúknuť a obhájiť v tvrdej medzinárodnej konkurencii s Poľskom, Maďarskom a Českou republikou," uviedol Zima.
      

Ako ďalej vysvetlil, mnohí nórski študenti, ktorí sa pre obmedzené počty prijatých nemôžu dostať na nórske lekárske fakulty, majú na základe financovania z nórskeho štátneho pôžičkového fondu možnosť študovať v rámci anglických programov na Slovensku.
      

Momentálne študuje na slovenských univerzitách viac než 600 študentov z Nórska. Ich ročný finančný prínos sa odhaduje podľa komory na približne 15 miliónov eur vo forme školného, ale aj investícií do bývania a miestnej infraštruktúry.
      

Viac ako 500 absolventov slovenského univerzitného štúdia sa už vrátilo späť do Nórska, kde ako neformálni ambasádori šíria dobré meno Slovenska a slovenských univerzít, ktoré takto dostávajú finančné zdroje, potrebné na rozvoj vedy a výskumu, budovanie nemocníc pre slovenských pacientov a tiež zvyšovanie kvality materiálneho zabezpečenia vzdelávania pre slovenských lekárov a veterinárov.
      

Ako Zima doplnil, najmä Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, ako aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sú tými slovenskými špičkovými vzdelávacími inštitúciami, ktoré dlhodobo ponúkajú lekárske a veterinárske vzdelanie v anglickom jazyku mnohým kvalitným študentom z Nórska.

Zdieľať na facebooku