Rektor UK odporúča, aby aspoň prváci mali prezenčné prednášky

  Foto: Unsplash

Bratislava 7. septembra (TASR) – Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček odporúča, aby aspoň prváci mali začiatkom zimného semestra nového akademického roka 2020/2021 prezenčné prednášky. Na niektorých fakultách to však vzhľadom na počet študentov nebude možné a dištančná výučba sa uskutoční aj v prvom ročníku. TASR o tom informovala Martina Mášiková z rektorátu UK.
      

O dva týždne, teda 21. septembra, sa väčšina študentov UK vráti späť k plneniu akademických povinností. Lekárske fakulty začínajú výučbu už o týždeň skôr. Univerzita pozorne sleduje epidemiologickú situáciu a je pripravená počas semestra flexibilne reagovať s cieľom chrániť zdravie svojich študentov, ale aj zamestnancov a ich blízkych.
      

Fakulty môžu v súlade so zákonom o vysokých školách všetky vzdelávacie činnosti, ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. "Univerzita ponúka viac ako 800 študijných programov a existujú značné rozdiely v príprave študentov trénerstva, filozofie, farmácie či práva. Väčšina fakúlt už poskytla svojim študentom jasné informácie, ako bude výučba prebiehať," uviedla Mášiková. Niektoré fakulty prešli kompletne na online výučbu, iné sa budú snažiť viesť prezenčné prednášky pre študentov prvých ročníkov, na ďalších sú niektoré predmety prezenčne a niektoré online a fakulty s menším počtom študentov plánujú čo najviac výučby prezenčne.
      

Vzhľadom na situáciu a snahu chrániť seniorov sa vedenie univerzity rozhodlo tento semester neotvoriť Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK. Okrem toho univerzita neplánuje ani slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.
      

Vo všetkých vnútorných priestoroch UK vrátane internátov je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozstupov najmenej dva metre. "Zároveň pri prezenčných prednáškach odporúčame zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami," poznamenala Mášiková.
      

Rektor zriadil aj dva krízové štáby – väčší krízový štáb UK, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach a prijíma opatrenia s celouniverzitným dosahom, a menší permanentný krízový štáb UK, ktorý rieši každodenné otázky.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku