Kontrolóri na FIIT nezistili nehospodárnosť pri prijatí nových zamestnancov

Kontrolóri na FIIT nezistili nehospodárnosť.
Kontrolóri na FIIT nezistili nehospodárnosť. / Foto: Bigstock

Bratislava 24. augusta (TASR) – Kontrolóri na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave nezistili nehospodárnosť pri prijatí nových zamestnancov. TASR o tom informovala Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka.
      

Koncom júna rektor STU Miroslav Fikar na podnet Správnej rady STU poveril Útvar hlavného kontrolóra STU vykonaním finančnej kontroly na FIIT STU. Predmetom kontroly bolo preverenie dodržania právnych predpisov pri prijatí zamestnancov v mesiacoch december 2019 až január 2020 do pracovného pomeru, ako aj preverenie plnenia ich povinností od januára do mája. Cieľom bolo tiež overenie dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti, ako aj preverenie účelnosti hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavanie ostatných ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite.
      

"Sme radi, že sa tak ako sme predpokladali, nepreukázalo žiadne nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, ani iné vážne porušenie predpisov a platnej legislatívy," povedal Kotuliak. Pri kontrole boli podľa Karoliovej zistené "iba nezávažné drobné formálne nedostatky," ako napríklad chýbajúci dátum na dokumente. Dekan FIIT STU verí, že sa touto kontrolou "uzatvorí kolotoč spochybňovania práce a schopnosti" nových zamestnancov fakulty.
      

Hovorca STU Fedor Blaščák pre TASR potvrdil, že podľa správy Útvaru hlavného kontrolóra STU nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zamestnaní "nových" zamestnancov FIIT STU v úvode roka 2020.
      

Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Akademický senát STU sa pokúsil 13. júla odvolať Kotuliaka z funkcie dekana FIIT, avšak neúspešne.

Zdieľať na facebooku