Európska študentská únia vyzýva na posilnenie akademickej integrity na Slovensku

  Foto: Bigstock

Brusel/Bratislava 29. júla (TASR) - Európska študentská únia (ESU) a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) na Slovensku, ktorá je jej členom, vyzývajú všetky strany zúčastnené na vyššom vzdelávaní, aby sa podieľali na posilnení akademickej integrity na Slovensku. Uviedli to v spoločnom vyhlásení v reakcii na kauzy s diplomovými prácami slovenských predstaviteľov vlády a parlamentu.
      

Zároveň upozorňujú na to, že v dôsledku porušenia akademickej integrity na Slovensku by mohla utrpieť i kvalita vzdelávania.
      

Ako ďalej uvádza Študentská rada vysokých škôl na sociálnej sieti, organizácie taktiež očakávajú, že vláda bude brať do úvahy pripomienky študentov a odbornej i širokej verejnosti k legislatívnej zmene, ktorou by sa podarilo vytvoriť spravodlivý a efektívny systém na odoberanie titulov.
      

Slovensko je od roku 1999 členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), ktorý bol založený za účelom približovania systémov vysokoškolského vzdelávania tak, aby boli porovnateľné a krajiny si mohli vzájomne uznávať nadobudnuté vzdelanie, pričom jedným zo základných pilierov kvalitného vysokoškolského systému je dodržiavanie princípov akademickej integrity.
      

ESU a ŠRVŠ preto tiež vyzývajú príslušné úrady a predstaviteľov na Slovensku, aby sa usilovali o plnenie svojich záväzkov voči EHEA.
      

ESU je organizácia, ktorá zastupuje študentov v 40 európskych krajinách pred orgánmi, akými sú napríklad Európska únia, Rada Európy či UNESCO.

Zdieľať na facebooku