Ministerstvo spravodlivosti navrhuje upraviť spätné preverovanie záverečných prác školami ako ich právo

Záverečné práce navrhujú nepreverovať plošne.
Záverečné práce navrhujú nepreverovať plošne. / Foto: Bigstock

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti navrhuje novelou zákona o vysokých školách upraviť spätné preverovanie záverečných prác vysokými školami ako ich právo, pričom preverovanie sa nebude zákonom vyžadovať ako plošné a všeobecné, ale rozsah i dôvody preverovania sa ponechajú na samotnú vysokú školu. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR po tom, ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po analýze zaslala ministerstvu školstva stanovisko k možnostiam spätného posudzovania záverečných vysokoškolských prác a spätného vyvodzovania zodpovednosti za zistené porušenie autorských práv záverečnou prácou.   
      

V prípade, že sa zistia pochybenia hrubého charakteru pri písaní a obhajobe záverečnej práce (porušenie autorských práv, práv duševného vlastníctva, plagiátorstvo), ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby vysoká škola mala právo začať správne konanie voči dotknutému autorovi. V rámci neho sa podľa Bublu bude môcť dotknutý autor obhájiť a zachová sa kontradiktórnosť konania.
      

Ak vysoká škola bude trvať na svojich zisteniach, dotknutému autorovi zo strany vysokej školy sa ponúkne možnosť napísať na pôvodnú tému novú záverečnú prácu v lehote nie kratšej ako 150 dní, ktorú bude musieť následne dotknutý autor obhájiť. Zákon rovnako zavedie možnosť dotknutého autora vzdať sa diplomu s právnymi účinkami.
      

Bubla uviedol, že pokiaľ dotknutý autor nepristúpi ani na jednu z alternatív, zaradia ho na takzvanú čiernu listinu, ktorá bude neverejná, ale do ktorej sa bude dať na základe žiadosti nahliadnuť verejnosťou. "Zároveň zákon upraví právo orgánov verejnej moci rozhodujúcich o dotknutom autorovi záverečnej práce ako o kandidátovi na verejnú funkciu, aby do výsledkov takéhoto spätného preverenia nazreli a tam, kde sa na výkon verejnej funkcie vyžaduje splnenie podmienky vysokého morálneho kreditu alebo charakteru, mohli považovať takého kandidáta, ktorého spätné preverenie odhalilo napríklad plagiátorské praktiky pri tvorbe záverečnej práce, za nespôsobilého splniť opísanú podmienku vysokého morálneho kreditu alebo charakteru," dodal Bubla.
      

inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý predložilo rezortu spravodlivosti a do budúcna ním bude možné odoberať tituly. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) zákon zlepší aj algoritmy na kontrolu originality.

Čítajte viac o téme: Plagiátorstvo
Zdieľať na facebooku