Na FIIT STU končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov.
Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov. / Zdroj: Bigstock

Bratislava 23. júna (TASR) – Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov fakulty a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Uvádza sa to v otvorenom liste študentom, pod ktorým je podpísaných 26 ľudí z fakulty. Odchodu predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte.
      

"Niektorí ešte využijeme najbližšie dva mesiace na dokončenie pracovných úloh, kým nám na konci augusta skončí pracovný pomer alebo dobehne výpovedná lehota. Avšak 30. júna, respektíve pre niektorých 31. augusta, bude, žiaľ, posledný deň, kedy vstúpime na pôdu fakulty ako tu zamestnaní učitelia a výskumníci," uviedli v liste. Poukázali na to, že sa za nich postavila časť študentov, ktorých zároveň poprosili o pochopenie. "Veríme, že hoci sa vás naše rozhodnutie významne dotkne, je v súčasnej situácii jediné možné. Bojujeme za vyššie princípy, chceme zachovať šance na kvalitné vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií pre túto krajinu. Hoci zatiaľ nevieme, kam budú po odchode z fakulty smerovať naše kroky, sľubujeme, že prístup orientovaný na študentov a hodnoty ako férovosť a čestnosť budeme pestovať všade tam, kde nájdeme nové zázemie," tvrdia odchádzajúci zamestnanci fakulty.
      

Zároveň tvrdia, že celý rok hľadali východisko, vrátane zvažovania prijateľných kompromisov. "Nevieme ďalej fungovať na fakulte v súčasných podmienkach tak, aby sme si zachovali svoju morálnu integritu. Je našou elementárnou zodpovednosťou postaviť sa neprávostiam, ktorých sme svedkami," píše sa v liste pre študentov.
      

Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, pre TASR uviedla, že vedenie fakulty sa o tom, že časť zamestnancov podáva výpovede, dozvedela v utorok. Aktuálne majú na personálne oddelenie doručené tri z týchto výpovedí. "Vôbec ma neteší opakovanie sa situácie spred roka, kedy odchod z fakulty avizovalo desať pracovníkov, výpovede však nakoniec stiahli. No ako vedenie inštitúcie zodpovedné za jej chod, za študentov a zamestnancov, za bežiace projekty a spoluprácu s akademickými i komerčnými partnermi sa k nej postavíme čelom a spoločne ju zvládneme. Už v týchto chvíľach hľadáme náhrady za odchádzajúcich kolegov, pričom niektoré už máme zabezpečené," povedal dekan Kotuliak.
      

Zároveň Kotuliak tvrdí, že im je ľúto, že pedagógovia svojimi výpoveďami a dlhodobými vyhrážkami ohrozujú právo študentov na vzdelanie.

 

"Vedenie FIIT STU v spolupráci s akademickou obcou zabezpečí aj naďalej vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií na pôde FIIT STU," poznamenal Kotuliak. Ako uviedla Karoliová, vedenie fakulty sa snaží spojiť s rektorom STU Miroslavom Fikarom a predsedom Akademického senátu STU s cieľom hovoriť o aktuálne vzniknutej situácii a možných návrhoch riešenia.
      

Otvorený list adresovali končiaci zamestnanci FIIT STU aj rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi, pričom uviedli 11 dôvodov, prečo odchádzajú. V liste tvrdia, že "akademické prostredie má byť napriek neľahkej situácii jedným z hlavných pilierov pri formovaní charakteru mladých ľudí." Poukázali na to, že sa nevedia stotožniť s tým, že univerzita nedokázala vzniknutú situáciu riešiť. Ocenili však správnu radu STU, ktorá prijala stanovisko aj s návrhom riešenia. Poukázali, že okrem ich hlasu zostáva nevypočutý aj hlas stoviek študentov.
      

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov, vyhrotili sa začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra - 17. februára - a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.

Zdieľať na facebooku