Predstavitelia vysokoškolských reprezentácií žiadajú ministerstvo školstva o zvyšovanie financií

  Foto: Bigstock

Bratislava 28. mája (TASR) – Predstavitelia vysokoškolských reprezentácií žiadajú ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) o výrazné zvyšovanie finančných zdrojov účelovo viazaných na vedu a výskum a zvýšenie finančných prostriedkov na posilnenie infraštruktúry pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania. Zhodli sa na tom na stredajšom (27. 5.) rokovaní s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek.
      

Zároveň od šéfa rezortu školstva chcú, aby riešil pozitívnu propagáciu vysokých škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania či odmeňovanie všetkých zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií. Minister školstva by sa podľa nich mal zaoberať aj dofinancovaním prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl, nevyhnutnej pre dofinancovanie hlavnej činnosti vysokých škôl, z prostriedkov určených na oživenie ekonomiky či zmenou legislatívy súvisiacej s vysokými školami a priamo riadenými organizáciami.
      

Počas stretnutia školskí odborári prerokovali s predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií aj požiadavky z Deklarácie 2020. Témou spoločného rokovania boli aj opatrenia vyplývajúce z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k zabezpečeniu prevádzky univerzít, univerzitných zariadení, hlavne študentských jedální a študentských internátov, ako aj ostatných zariadení v pôsobnosti vysokých škôl. Z prieskumu, ktorý sa realizoval na 17 verejných vysokých školách a ôsmich priamo riadených organizáciách a zameriaval sa na dosahy pandémie nového koronavírusu, vyplýva rôznorodosť fungovania univerzít či potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na vysokých školách. Výsledky prieskumu poukazujú aj na výrazný výpadok finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80 percent.

Zdieľať na facebooku