UKF realizuje projekt vonkajších úprav areálu univerzity za 234.000 eur

UKF Nitra začala s realizáciou vonkajších úprav areálu
UKF Nitra začala s realizáciou vonkajších úprav areálu / Zdroj: Google

Okolie UKF sa renovuje. Jeho obnova by mala trvať do konca prázdnin.

 

Nitra 25. mája (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre začala s realizáciou vonkajších úprav areálu UKF. Projekt je rozdelený na tri časti, práce však budú pokračovať ako jeden celok. Súčasťou projektu je doplnenie chodníkov, spevnených plôch a ich vybavenia v areáli univerzity, asanácia oplatenia a realizácia nového oplotenia a brány vjazdu do hospodárskeho dvora UKF a oprava terasy a nástupného schodiska pri Uniklube UKF.
      

Podľa slov kvestorky UKF Ľubice Ehrenholdovej je celková zmluvná cena investičnej akcie 234.000 eur, z toho cena projektovej dokumentácie je 18.000 eur a cena realizačných prác 216.000 eur. „O finančnú podporu tohto projektu sme požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už v závere roka 2018. Ministerstvo schválilo na tento účel dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 90.000 eur. Zvyšných 126.000 eur dofinancuje UKF z vlastných zdrojov,“ potvrdila Ehrenholdová.  
      

Súťažou získaný dodávateľ prác prevzal stavenisko 24. marca s tým, že práce by mali byť ukončené do konca augusta tohto roka. Pandemická situácia a preventívne opatrenia s tým spojené spôsobili, že reálny výkon prác sa mohol začať až od 18. mája. „Z tohto dôvodu je možné, že sa termín ukončenia posunie, aj keď dúfame, že časový sklz takmer dva mesiace sa môže čiastočne kompenzovať tým, že sa ušetrí čas, v ktorom by sa v bežnom období konali promócie a v ktorom by podľa pôvodného harmonogramu boli práce pozastavené,“ povedala vedúca investičného oddelenia UKF Ľudmila Lampertová.
      

Cieľom projektu je doplnenie komunikácií medzi jednotlivými objektmi alebo už existujúcimi komunikáciami, výmena stavebných konštrukcií narušených vplyvom opotrebenia a súčasne zatraktívnenie vstupného areálu UKF.

Zdieľať na facebooku