Články: Pre študentov
O projekte

 

Na Univerzite Komenského sa konali prvé online habilitácie a inaugurácia

TASR
Autor článku
Foto: Zuzana Gránska
Univerzita Komenského v Bratislave / Foto: Zuzana Gránska

Bratislava 22. mája 2020 (TASR) - Minulý týždeň sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave uskutočnili prvé online habilitácie a inaugurácia. Ide o proces obhájenia a dosiahnutia titulu docent alebo profesor. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.
      

"Inauguračná prednáška sa za bežných okolností koná na zasadnutí vedeckej rady fakulty. Úspešní kandidáti neskôr titul obhajujú pred tzv. veľkou vedeckou radou univerzity," vysvetlila Miller. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa zase koná pred členmi vedeckej rady fakulty, ktorá návrhy na udelenie titulu docent schvaľuje. Členovia komisií spolu s oponentmi a kandidáti na titul sa tentoraz stretli vo virtuálnom priestore. Zrealizovali proces obhájenia titulu štyroch docentov v odboroch správne právo, rímske právo, teória a dejiny štátu a práva a jedného profesora v odbore obchodné a finančné právo.
      

Kontinuálne menovanie nových docentov a profesorov je podľa predstaviteľov UK dôležité na úspešné fungovanie vysokej školy. "Ak chceme v európskom priestore za prísnych štandardov udržať klasické aj moderné právnické odbory a udržať tak európske trendy, musíme sa neustále priebežne snažiť zlepšovať," hovorí dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.
      

Z technického hľadiska fakulta musela zabezpečiť online hlasovanie. Vďaka online forme sa na zasadnutí zúčastnili aj členovia z Českej republiky a podľa dekana bolo výhodou aj šetrenie času či vyššia účasť. "Napriek súčasnému uvoľneniu opatrení si myslím, že v najbližších mesiacoch je najlepším riešením realizovať zasadnutia týmto spôsobom. A to aj vzhľadom na to, že v komisiách zvyknú sedieť najskúsenejší odborníci, ktorí sa vekom radia k najzraniteľnejšej skupine," hovorí Burda. Chcel by, aby sa online rokovania stali bežnou súčasťou života aj po skončení sa pandémie.
      

"Kríza spôsobená novým koronavírusom nás prinútila improvizovať a v rekordne krátkom čase previesť všetky naše procesy do online prostredia. Po prednáškach, skúškach, štátniciach či akademických orgánoch sme si prvýkrát vyskúšali aj rokovanie vedeckej rady v režime online," povedal rektor UK Marek Števček. Univerzita sa podľa neho dokázala rýchlo adaptovať a niektoré nové poznatky určite využije aj v budúcnosti. "Napríklad dištančná prítomnosť zahraničných expertov na prednáškach či vo vedeckých radách môže akademickú prácu významne obohatiť. V súčasnosti sa však hlavne pripravujeme na návrat do normálneho režimu a veľmi sa na to tešíme, keďže fyzická prednáška či vedecká rozprava tvárou v tvár sú základom univerzitného vzdelávania," dodal Števček.
      

Dištančnú formu habilitácií a inaugurácií využijú v júni aj na Pedagogickej fakulte UK a právnici pripravia niekoľko ďalších do júla. Rokovania univerzitnej Vedeckej rady UK aj univerzitného akademického senátu by sa však už mali konať prezenčne.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.