O štúdium medicíny na LF UK má záujem 2256 uchádzačov

Záujem študovať medicínu na UK má tento rok viac ako dve tisíc uchádzačov.
Záujem študovať medicínu na UK má tento rok viac ako dve tisíc uchádzačov. / Foto: Pixabay

Záujem študovať medicínu na UK má tento rok viac ako dve tisíc uchádzačov.

 

Bratislava 21. mája (TASR) – V akademickom roku 2020/2021 má o štúdium medicíny na Lekárskej fakulte (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave záujem 2256 uchádzačov. TASR o tom informovala externá PR poradkyňa LF UK Miriam Žiaková.
      

"Uchádzači o štúdium medicíny na LF UK si mohli na akademický rok 2020/2021 podávať prihlášky do 29. februára. V uvedenom termíne sa na štúdium na LF UK  prihlásilo 2256 uchádzačov, z toho na všeobecné lekárstvo (VL) 1768 a na zubné lekárstvo (ZL) 488 študentov," uviedla Žiaková.  
      

Na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie počtu prijímaných uchádzačov v akademickom roku 2020/2021 na študijný program VL v slovenskej výučbe vedenie LF UK rozhodlo podľa Žiakovej prijať toľko študentov, aby sa na štúdium VL v slovenskom jazyku zapísalo 430 študentov, na štúdium ZL v slovenskom jazyku 40 študentov, na štúdium VL v anglickom jazyku 220 študentov a na štúdium ZL v anglickom jazyku 35 študentov.
      

Termíny prijímacích skúšok na štúdium v slovenskom jazyku budú pre štúdium VL 15. až 25. júna a pre štúdium ZL 26. až  29. júna. Náhradný termín bude 30. júna. "Prijímacie skúšky na štúdium v slovenskom jazyku sa budú realizovať len prezenčnou metódou, a to vrátane uchádzačov o štúdium VL, ktorí majú miesto trvalého pobytu mimo SR a štipendistov vlády," spresnila Žiaková.
      

Termíny prijímacích skúšok v anglickom jazyku budú od 17. do 21. augusta.

Zdieľať na facebooku