Správna rada STU odporúča dekanovi FIIT STU, aby sa vzdal svojej funkcie

Správna rada STU tvrdí, že Kotuliak nezvládol riadenie fakulty.
Správna rada STU tvrdí, že Kotuliak nezvládol riadenie fakulty. / Zdroj: TASR

 

 

Bratislava 20. mája 2020 (TASR) – Správna rada Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave odporúča dekanovi Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Ivanovi Kotuliakovi, aby sa vzdal svojej funkcie, lebo nezvládol riadenie fakulty a poškodzuje jej meno. Vyplýva to zo stanoviska Správny rady STU, ktoré v stredu prijala na svojom mimoriadnom zasadnutí.
      

Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik skonštatoval, že Kotuliak nedodržal svoj sľub daný rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi pred svojím nástupom do funkcie, že nebude masovo prijímať nových zamestnancov do ustanovenia akademického senátu fakulty a bude konzultovať prijímanie nových zamestnancov s rektorom. Od decembra 2019 prijal Kotuliak troch a od januára 15 nových zamestnancov. "Správna rada skonštatovala, že skoro rok nemáme funkčný senát, teda základ akademickej samosprávy," povedal Ftáčnik. Zo stanoviska Správnej rady STU vyplýva, že Kotuliak účelovo prepustil bývalú dekanku FIIT STU Máriu Bielikovú formou okamžitého skončenia pracovného pomeru. Rovnako podľa nich dekan nedodržal svoj sľub daný rektorovi STU o tom, že vypíše výberové konania pre zamestnancov, ktorým sa v júni končí pracovná zmluva. Zo stanoviska vyplýva, že týmito krokmi dekan FIIT STU opakovane poškodil dobré meno fakulty a stratil dôveru časti akademickej obce, zamestnancov, ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti, ale aj časti študentov.
      

Kotuliak poznamenal, že rozhodnutie správnej rady musí zanalyzovať a potom sa k nemu vyjadrí. "Správna rada univerzity sa podľa zákona o vysokých školách venuje ekonomickým otázkam univerzity, schvaľuje plat rektora či zmeny v majetku univerzity. Zasadnutie venované situácii na jednej z fakúlt univerzity považujem za veľmi netradičné, nad rámec kompetencií správnej rady a pýtam sa, či bude odteraz štandardom zasahovanie a preverovanie fungovania jednotlivých postupov dekana na akejkoľvek fakulte v rámci STU správnou radou," uviedol Kotuliak. Akékoľvek uznesenie Správnej rady STU je podľa neho vo forme odporúčania, a teda nie je záväzné. "Je v našom záujme, aby bol konečne sfunkčnený fakultný senát, aby prestala časť zamestnancov traumatizovať univerzitný senát, rektora, verejnosť a dnes dokonca už aj ministra školstva," poznamenal dekan FIIT STU. Voľby do akademického senátu FIIT sa majú uskutočniť 4. júna.
      

Rektor STU uznesenie správnej rady berie na vedomie, vníma ho primárne ako signál adresovaný dekanovi FIIT a bude čakať na jeho reakciu. "Mojou úlohou ako rektora univerzity nie je rozhodovať spory na fakultách, ani na to nemám zákonné právomoci. Mojou úlohou ako rektora je strážiť a vynucovať dodržiavanie pravidiel, apelovať na dodržiavanie zásad v súlade so zákonmi, etikou, dobrými mravmi, chrániť dobré meno STU," uviedol pre TASR Fikar. Zo širšieho hľadiska sa bude snažiť o zmenu zákonov v oblasti riadenia univerzít, ktoré na viacerých školách viedli k vzniku takýchto problémov. Zároveň v tomto spore ponúka pomoc vedenia univerzity pri hľadaní potrebných kompromisov pre FIIT.
      

"Vítame takéto odporúčanie a veríme, že situácia naberie správny smer," povedal Marián Šimko, ktorý zastupuje zamestnancov v štrajkovom výbore. V tejto súvislosti vznikla aj otvorená výzva, ktorá je adresovaná i ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi (SaS), rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi a Akademickému senátu STU. Podpísaných pod ňou je vyše 1600 ľudí.
      

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov, pričom sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku na začiatku letného semestra 17. februára a následne štrajkovali každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom.
      

K situácii sa vyjadril aj minister školstva Branislav Gröhling. "Dianie na FIIT STU vnímam so znepokojením a vidím, že rovnaký postoj má aj Správna rada STU. Dnes sú nástroje na riešenie v rukách rektora a Akademického senátu STU. Je najvyšší čas, aby vedenie STU preto začalo konať," uviedol Gröhling s tým, že podľa zákona má využívanie akademických slobôd prebiehať v súlade s demokratickými princípmi.
      

"Pokiaľ sa na vysokej škole preukáže netransparentné a neetické konanie či zneužívanie týchto slobôd, považujem to za dôvod na prehodnotenie nielen právomocí vysokých škôl, ale aj systému ich financovania," dodal Gröhling.

Zdieľať na facebooku