Bez internacionalizácie sa kvalita vysokých škôl nezlepší, tvrdí To dá rozum

Slovenské vysoké školy potrebujú kontakt aj so zahraničnými univerzitami.
Slovenské vysoké školy potrebujú kontakt aj so zahraničnými univerzitami. / Foto: Shutterstock

Na to, aby sa zlepšovali slovenské vysoké školy je potrebný kontakt aj so zahraničnými univerzitami. 

 

Bratislava 4. mája (TASR) - Bez väčšej internacionalizácie sa kvalita slovenských vysokých škôl výrazne nezlepší, tvrdí iniciatíva To dá rozum. Zároveň uviedla, že internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania a vedy sa spája s dôležitými prínosmi, a preto je nevyhnutnou súčasťou úspešných vysokoškolských systémov. Je prínosná pre študentov, akademikov, ako aj vedcov.
      

"Študenti napríklad získavajú na mobilitách zručnosti, ktoré u nich vysoko hodnotia zamestnávatelia, napríklad jazykové, prezentačné, argumentačné a medzikultúrne, ako aj schopnosť flexibilne sa prispôsobiť zmenám. Tieto zručnosti si môžu študenti rozvíjať aj na Slovensku, pokiaľ sa však vzdelávajú spoločne so zahraničnými študentmi a trávia s nimi aj voľný čas," uviedla analytička iniciatívy To dá rozum Renáta Hall. Aj z pohľadu akademikov mobilita a medzinárodná vedecká spolupráca pomáhajú budovať vzťahy a partnerstvá s kolegami v zahraničí, rozširovať si vedecké poznatky, ako aj osvojovať si inovatívne metódy učenia či zdieľať vedeckú infraštruktúru a technologický transfer.
     

"Slovenské vysoké školy sú málo internacionalizované," upozornila Hall. Do zahraničia odchádza na mobilitu len okolo troch percent našich študentov. Osem percent absolventov doktorandského štúdia na Slovensku má zahraničné občianstvo, kým priemer OECD je 25 percent. Necelých šesť percent zamestnancov vysokých škôl je zo zahraničia, pričom na najlepších univerzitách sveta sa tento podiel často pohybuje okolo polovice akademikov. Podľa iniciatívy je viacero krokov, ktorými sa môže zvýšiť internacionalizácia vysokých škôl. Iniciatíva tvrdí, že Slovensko musí mať stratégiu propagácie krajiny a akademických inštitúcií, do ktorej sa zapoja nielen vysoké školy či Slovenská akadémia vied, ale aj zastupiteľské úrady v zahraničí. "Rezort vnútra by mal zároveň zjednodušiť pobytové otázky. Dôležité tiež je, aby vysoké školy fungovali v režime priaznivom pre cudzincov, či už študentov alebo zamestnancov," uviedla iniciatíva To dá rozum.
      

Cieľom je zvýšiť počet študentov a akademikov, ktorí idú na mobilitu do zahraničia. Zamestnanci zahraničných oddelení by im mali pomáhať pri žiadostiach o mobility. Študenti by nemali mať problém s uznaním štúdia absolvovaného v zahraničí a učitelia by nemali mať dvojnásobok práce oproti tým, ktorí nikam nevycestovali. "Pre vyššie zapojenie sa do európskych schém Horizont by sme mali robiť to, čo aj ostatné postkomunistické štáty," tvrdí Hall. Podľa nej sa má Slovensko sústrediť na schémy šírenia excelentnosti, ktoré sú určené pre vedecky menej výkonné štáty EÚ. Štát by mal dofinancovať projekty, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie. Pre zvýšenie účasti na medzinárodných projektoch je dôležité aj vybudovanie kvalitných projektových centier na vysokých školách.

Zdieľať na facebooku