Univerzita sv. Cyrila a Metoda bude mať novú fakultu

Od júna začne na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave svoju činnosť nová fakulta zdravotníckych vied.
Od júna začne na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave svoju činnosť nová fakulta zdravotníckych vied. / Foto: Bigstock

Trnava 23. apríla 2020 (TASR) – S účinnosťou od júna začne na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave svoju činnosť nová fakulta zdravotníckych vied (FZV). Vznikne transformáciou súčasného Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR), ktorý sídli v Piešťanoch. Informoval o tom rektor UCM Roman Boča.
      

Vznik fakulty schválil na svojom zasadnutí Akademický senát UCM v utorok (21. 4.), čím sa mohol naplniť dlhodobý zámer UCM na obdobie rokov 2014 až 2020. Bol podmienený akreditovaním študijných programov na druhom stupni štúdia. "Inštitút sa uchádza aj o tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, na čo má dobré predpoklady. Je vysoko pravdepodobné, že v dohľadnom čase získa príslušnú akreditáciu, pretože má na to dostatočne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi," uviedol rektor.
      

V súčasnosti na akreditovaných študijných programoch IFBLR študuje 762 študentov. Študijné programy patria v sústave študijných odborov medzi nelekárske zdravotnícke vedy. Perspektívne IFBLR plánuje rozšírenie výučby o nové profesijne orientované študijné programy, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce. Rektor predpokladá aj širšie zapojenie do medzinárodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov s fakultami s rovnakým právnym statusom. Je podľa neho predpoklad, že vznikom fakulty sa zjednoduší i prístup k domácim a medzinárodným grantovým schémam.

Zdieľať na facebooku