Školský výbor odobril, aby mohli mať štátnice formu videokonferencie

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. apríla 2020 (TASR) – Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce by mohli vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Predpokladá to návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý v utorok odobril Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. TASR to potvrdil jeho predseda Richard Vašečka (OĽaNO).
      

"Bolo to odobrené jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami, teda koalíciou aj opozíciou. Bola tam zhoda, že je to vecná záležitosť a reakcia na aktuálnu situáciu," priblížil Vašečka. Plénum o novele zákona rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
      

Novela predpokladá, že by bolo možné považovať za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí ich verejný prenos. Rovnako by to mohlo byť aj pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv.
      

Vašečka uviedol, že k novele zákona podal po dohode s ministerstvom školstva pozmeňujúci návrh, ktorý rieši legislatívno-technické záležitosti a veci týkajúce sa možnosti slovného hodnotenia.
      

Návrh reaguje aj na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v tomto období. Predĺžiť by sa mohlo funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ak nie je technicky možné zabezpečiť voľbu nových členov.
      

Právna úprava sa zaoberá aj regionálnym školstvom. Navrhované zmeny sa týkajú napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Novelou by sa mohlo legitimizovať uskutočňovanie dennej formy štúdia aj distančne, hodnotiť prospech žiakov piateho až deviateho ročníka v jednotlivých predmetoch by sa mohol riešiť aj slovne.
      

Počas krízovej situácie by mohli mať školy možnosť použiť príspevok na záujmové vzdelávanie aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov by mohli školy využiť až do konca roka 2020. V oblasti výskumu a vývoja by mal návrh operatívne riešiť financovanie projektov a doby ich riešenia počas krízovej situácie.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku