Lekárske fakulty zapájajú do boja s koronavírusom svojich študentov i prístroje

Počas pandémie pomáhajú aj študenti medicíny.
Počas pandémie pomáhajú aj študenti medicíny. / Foto: Pexels

Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenské lekárske fakulty zapájajú do boja proti šíreniu nového koronavírusu svojich študentov i zamestnancov. Nemocniciam často požičiavajú aj svoje zdravotnícke vybavenie. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovali analytik Pavol Demeš a lekár Pavel Traubner na základe podkladov získaných od dekanov fakúlt a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).
      

Študenti väčšinou pomáhajú ako dobrovoľníci na informačných linkách, posilňujú oddelenia pri veľkom nápore pacientov alebo zabezpečujú tzv. triáž pri vstupoch do nemocníc. Aktívni sú aj zamestnanci, ktorí sa bežne zdravotníckej praxi nevenujú.
      

Vyše 200 študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave pôsobí v call centrách či v nemocniciach. Snažia sa riešiť tiež vznikajúce problémy so zabezpečením osobných ochranných pomôcok. Zamestnanci Mikrobiologického ústavu LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) spolu s vyše 30 dobrovoľníkmi ponúkajú pomoc pri diagnostike novej koronavírusovej infekcie. Odborný asistent LF UK Andrej Thurzo sa podieľal na vytvorení mobilnej aplikácie Zostaň zdravý.
      

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a jej ústav epidemiológie sa od začiatku zapojili do laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Zapožičali tiež vlastné prístroje. Ústav lekárskej mikrobiológie a imunológie UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach tiež zabezpečuje testovanie na prítomnosť nového koronavírusu. Šesť prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu z univerzitného vedeckého parku pomáha v košickej univerzitnej nemocnici.
      

Jesseniova lekárska fakulta UK V Martine ponúkla Ministerstvu zdravotníctva SR svoje kapacity na testovanie na nový koronavírus. Do dobrovoľníckych aktivít sú zapojení zamestnanci i študenti. Koordinovaní sú aj študenti, ktorí za normálnych okolností navštevujú univerzitu v zahraničí.
      

SZU v Bratislave od začiatku hospitalizácie pacientov s COVID-19 úzko spolupracuje s infekčným oddelením UNB na bratislavských Kramároch. Pôsobia tam zamestnanci i študenti. Ako dobrovoľníci pomáhajú okrem medikov aj poslucháči ďalších fakúlt univerzity. Študentky bakalárskeho štúdia napríklad strážia deti zamestnancov. SZU poskytuje tiež karanténne ubytovanie pre záchranárske posádky, zdravotné sestry a RTG laborantov, ktorí sa denne zúčastňujú na odberoch v nemocnici na Kramároch. Sprístupnila tiež svoje parkovisko pre zdravotníkov z nemocnice na Kramároch.
      

Na všetkých lekárskych fakultách je zabezpečené vyučovanie na diaľku. Na LK UK analyzujú už aj možnosti on-line skúšania študentov, dokonca sa plánuje v prípade potreby zabezpečiť aj on-line priebeh štátnych skúšok pomocou videohovorov.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku