Vysoké školy upravujú harmonogramy letných semestrov, potvrdila SRK

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. marca 2020 (TASR) – Vysoké školy prijali viaceré kroky v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými preventívnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Ako TASR informovali zo Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), vysoké školy upravujú harmonogramy letných semestrov, zmeny sa dotknú uchádzačov o štúdium aj študentov.
      

Vysoké školy sú povinné dodržať ustanovenie vysokoškolského zákona, podľa ktorého sa akademický rok začína 1. septembra a skončí 31. augusta nasledujúceho roka, ale aj podmienky vyplývajúce z akreditácií študijných programov, z informačných listov jednotlivých predmetov či iných príslušných právnych predpisov. "Vysoké školy aktuálne upravujú harmonogramy štúdia letného semestra akademického roka 2019/2020 podľa individuálnych podmienok fakúlt a vysokých škôl," potvrdila SRK.
      

V nadväznosti na nariadenia, ktorými bola prerušená prezenčná forma výučby na všetkých vysokých školách a jej nahradenie dištančným vzdelávaním s využívaním online platforiem doplnených o samoštúdium, vysoké školy upravujú aj termíny odovzdávania záverečných prác, upravujú dátumy konania skúšok vrátane štátnych skúšok a opravných termínov. "Vysoké školy chcú týmito krokmi vyjsť v ústrety svojim študentom a zbaviť ich obáv z opakovania ročníka z dôvodu administratívneho zlyhania," uvádza SRK.
      

"Vzhľadom na všeobecnú ochranu zdravia bolo rozumné zrušiť prezenčnú formu výučby. Je potrebné povedať, že neexistuje iná alternatíva. Jednotlivé opatrenia sme na vysokých školách prijali napriek tomu, že nemôžu úplne nahradiť osobný kontakt učiteľa a študenta," uviedol prezident SRK Rudolf Kropil. Podľa neho je potrebné, aby študenti a zamestnanci vysokých škôl prijali vzniknutú situáciu ako výzvu, ktorá ich posunie dopredu a zlepší využívanie digitálnych technológií vo výučbe a administratíve vysokých škôl.
      

Vysoké školy tiež predĺžili termín podávania prihlášok pre študijné programy prvého stupňa štúdia a niektoré podmienky zrušili. Preferujú elektronické prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.

Zdieľať na facebooku