Články: Pre študentov
O projekte

 

Prieskum ukázal, že medzi najčastejšie spôsoby dištančného vzdelávania patrí čítanie skrípt

TASR
Autor článku
Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 30. marca (TASR) - Medzi najčastejšie metódy a spôsoby výučby dištančného vzdelávania patrí čítanie skrípt a literatúry (35,6 percenta), učenie sa z prezentácií zdieľaných pedagógom (28,9 percenta) a písanie seminárnych prác (23,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.
      

Jedným z problémov, ktorý trápil univerzity počas predošlých týždňov, bol prechod z prezenčnej výučby na dištančnú. Väčšina škôl nebola vopred pripravená na takúto situáciu. Z prieskumu vyplýva, že viac ako 85 percent študentov sa v posledných týždňoch len okrajovo stretlo s prednáškou naživo alebo výučbou pomocou videokonferencie. ŠRVŠ konštatuje, že medzi študentmi prevládajú skôr pasívne metódy výučby, pri ktorých študent nie je v priamej interakcii so svojím vyučujúcim, cvičiacim alebo prednášajúcim.
      

ŠRVŠ poznamenala, že ani v mimoriadnej situácii by sa nemalo zabúdať na kvalitu výučby, a preto oceňuje prácu všetkých, ktorí pripravili extra materiály pre svojich študentov a často sú schopní aj v improvizovaných podmienkach plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu. Študenti poukázali aj na množstvo možností, ktoré sú v súčasnosti v ponuke. Ako príklad uviedli živý prenos prednášajúceho z vlastnej obývačky do celého sveta, pričom "študenti by tak mali možnosť kontaktu s vyučujúcim, mohli by sa pýtať priamo na konkrétne problémy daného učiva a neskôr by mu nezahltili emailovú schránku". Mnohí študenti sa učia najmä vďaka prezentáciám, ktoré im poslali ich vyučujúci. "Veľkým posunom môže byť, ak študenti majú prístup k audio nahrávke alebo poznámkam, ktoré bližšie objasňujú danú problematiku," tvrdí ŠRVŠ. Poukázala aj na videokonferencie.
      

Napriek mimoriadnej situácii by mali mať všetci študenti podľa ŠRVŠ prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, aj keď prebieha dištančnou metódou. Uznané by im malo byť podľa nich nadobudnuté vzdelanie spolu s hodnotením zohľadňujúcim dané okolnosti. ŠRVŠ tvrdí, že študenti by mali mať možnosť dokončiť letný semester s čo najmenšími posunmi v harmonograme v tých predmetoch, kde nie je nevyhnutná praktická výučba, prístup k jasným informáciám a pokynom zo strany vyučujúcich, predstaviteľov ústavov, katedier, fakúlt a vysokých škôl, rovnako chcú mať zastúpenie aj pri rozhodnutiach.
      

ŠRVŠ zrealizovala dotazníkový prieskum v čase od 20. do 26. marca. Zúčastnilo sa na ňom 1130 respondentov z 22 vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku.

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si vysokoškolák? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a zaujímavé informácie z oblasti vzdelávania.