SPU vydezinfikovala všetky svoje internáty

  Foto: Pexels

Nitra 23. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v rámci preventívnych opatrení proti ochoreniu COVID-19 vykonala vo svojich študentských domovoch kompletnú dezinfekciu. Ako informovala univerzita, študenti majú na ne až do odvolania zakázaný vstup.
      

Výnimkou sú zahraniční študenti, ktorým SPU umožnila aj naďalej bývať na internátoch. „Za ubytovanie zaplatia za mesiac apríl bežnú sumu v zmysle ubytovacej zmluvy,“ oznámila SPU. Ostatným študentom univerzita presunie už zaplatené poplatky za apríl a čiastočne aj za marec na pokrytie ubytovacích nákladov v ďalších mesiacoch.
      

Mnohým študentom zostali po zatvorení internátov na izbách ich osobné veci. Ako uviedlo vedenie univerzity, všetky zostali nedotknuté. Pracovníci študentských domov z nich iba vyniesli odpadky zvyšky potravín. „Ak by bolo štátnymi orgánmi nariadené, že budeme nútení manipulovať s osobnými vecami študentov, budú o tejto skutočnosti informovaní,“ konštatuje univerzita.

Zdieľať na facebooku