Trnavská univerzita začne pripravovať profesionálnych tlmočníkov posunkového jazyka

  Foto: Bigstock

Trnava 25. februára 2020 (TASR) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (TU) otvára nový štvorročný bakalársky študijný odbor slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

 

Univerzita bude od septembra 2020 ako jediná na Slovensku pripravovať profesionálnych tlmočníkov posunkového jazyka, ktorých je podľa slov predsedu Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Jaroslava Cehlárika akútny nedostatok na celom území Slovenska. „Aktuálne ich je približne 25. Tisícky slovenských nepočujúcich si buď nemajú možnosť objednať tlmočníka, alebo si ho nájdu len s veľkými ťažkosťami, aby im pomohol na úrade či u lekára," priblížil súčasný stav Cehlárik.
      

Novoakreditovaný študijný program je podľa slov rektora TU Reného Bílika zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré delia nepočujúcich od tých, ktorí takéto znevýhodnenie nemajú. Zameriava sa na jazykové a tlmočnícke zručnosti, ponúkne však aj vedomosti z problematiky života nepočujúcich osôb. „Tento program reflektuje potreby nepočujúcich na Slovensku a prispieva k ich lepšiemu začleneniu do majoritnej spoločnosti. Uchádzačom ponúka možnosť získať vysokoškolské vzdelanie so širokou škálou uplatnenia, najmä ako tlmočník posunkového jazyka. Štúdium je však vhodné aj pre rodičov nepočujúcich detí, ktorí si rozšíria svoje poznatky a tiež sa naučia komunikovať so svojím nepočujúcim dieťaťom,“ skonštatoval Bílik, ktorý nepredpokladá vysoký záujem uchádzačov. „Zo skúseností vieme, že bližší vzťah a záujem o nepočujúcich majú predovšetkým ich rodinní príslušníci. Očakávame teda najväčší záujem o štúdium z tejto komunity,“ povedal rektor TU.
      

Okrem teoretických vedomostí nadobudnú študenti aj praktické skúsenosti v asociácii, ktorá dlhoročne poskytuje tlmočnícku službu v Trnavskom kraji. „Predmety budú zároveň vyučovať i nepočujúci vyučujúci, čo je najlepšia priama metóda výučby v slovenskom posunkovom jazyku,“ povedal Cehlárik.

Zdieľať na facebooku