Štrajk na FIIT STU bude pokračovať aj v utorok, dekan neplánuje odstúpiť

Štrajk na FIIT STU pokračuje.
Štrajk na FIIT STU pokračuje. / Foto: Bigstock

Bratislava 18. februára 2020 (TASR) – Štrajk na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave bude pokračovať aj v utorok od 13.00 do 14.00 h. TASR to potvrdil štrajkový výbor. Monika Karoliová, poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, pre TASR poznamenala, že dekan fakulty zo svojej pozície neplánuje odstúpiť.
      

"Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku. Počet zapojených zamestnancov sa postupne zvyšuje," uvádzajú zamestnanci FIIT STU, ktorí sú zapojení do štrajku. Ako ďalej tvrdia, výučba študentov na fakulte nie je zo strany štrajkujúcich nijako ovplyvnená, respektíve je ovplyvnená minimálne. Vedenie fakulty konštatuje, že od začiatku rešpektuje právo zamestnancov na štrajk. "Zdôrazňujeme potrebu zodpovedného prístupu vedenia fakulty k zabezpečeniu práva študentov na vzdelanie," poznamenala Karoliová.
      

Zamestnanci fakulty vstúpili do štrajku v pondelok 17. februára, na začiatku letného semestra aktuálneho akademického roka. Požadujú, aby boli zabezpečené riadne a férové voľby do Akademického senátu FIIT, ktorý je nefunkčný od minulého roka. Rovnako žiadajú aj garanciu akademickej slobody, upravenie vnútorných predpisov fakulty či zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.
      

Karoliová poznamenala, že úpravu vnútorných predpisov fakulty musí zrealizovať funkčný Akademický senát FIIT STU. Tvrdí tiež, že vedenie fakulty "odmieta akékoľvek obvinenia z diskriminácie či zastrašovania zamestnancov, a to ani v prípade, že sa dopustili závažných pochybení v súčasnej situácii". Ako dodala Karoliová, aktuálne výmeny garantov predmetov súvisia iba s potrebou zabezpečiť ústavné právo študentov na vzdelávanie od začiatku semestra.
     

"Vzhľadom na kroky podniknuté dekanom Ivanom Kotuliakom a vedením uvítame vyvodenie jeho osobnej zodpovednosti ako prejav dobrej vôle k nastoleniu spoločenského zmieru na fakulte," uvádzajú zamestnanci zapojení v štrajku. Z reakcie vedenia fakulty vyplýva, že dekan zo svojej pozície neodstúpi.
      

Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako dostala 9. januára výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.

Zdieľať na facebooku