UKF ponúkne nové pedagogické študijné programy

Nové študijné programy pre študentov pedagogiky ponúka UKF.
Nové študijné programy pre študentov pedagogiky ponúka UKF. / Foto: Bigstock

Nitra 4. februára 2020 (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ponúkne v akademickom roku 2020/2021 nové akreditované študijné programy. Na Pedagogickej fakulte sa budú môcť študenti vzdelávať v bakalárskom i magisterskom programe Výtvarná edukácia a v magisterskom odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo.
      

Program Výtvarná edukácia je zameraný na prípravu učiteľov základných umeleckých škôl, pomocných učiteľov výtvarnej výchovy, ale aj asistentov učiteľa, animátorov voľného času a pracovníkov verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. „Je orientovaný na prípravu kvalifikovaných učiteľov výtvarnej výchovy, ale aj metodikov a ďalších pracovníkov, ktorí získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry,“ informovala UKF.
      

Magisterský študijný program špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo je zameraný na profesijnú a vedeckú prípravu školských a poradenských špeciálnych pedagógov. „Tí získajú užšiu špecializáciu na vývinové poruchy učenia, ktoré predstavujú najrozšírenejšiu vývinovú poruchu ohrozujúcu deti a mládež. Minulý rok ukončili bakalársky stupeň tohto programu prvé študentky. Program sa v súčasnosti teší veľkému záujmu a dúfame, že nový magisterský stupeň bude minimálne taký úspešný ako bakalársky,“ uviedla Lívia Fenyvesiová z UKF.

Zdieľať na facebooku