Vysokoškolskí študenti a učitelia môžu získať štipendiá v Rakúsku

  Foto: Unsplash

Bratislava 24. januára (TASR) – Aj tento rok môžu vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied získať štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku. Poskytuje ich Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko. TASR o tom informoval Ján Chlup zo SAIA.
      

Štipendiá pre diplomantov, štipendiá Ernsta Macha pre doktorandov a výskumné štipendiá pre postdoktorandov majú uzávierku žiadostí 15. marca. Okrem toho sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jedného až troch dní.
      

"Akcia podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené inovatívne projekty. Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú na naplnenie svojich cieľov, projekty však musia byť v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko," uvádza SAIA. Projekty možno predkladať do 15. marca 2020.
      

Podrobnosti o programe sú zverejnené na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo na pracoviskách SAIA na Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.
      

V roku 2019 riadiace grémium Akcie Rakúsko - Slovensko rozhodlo o udelení štipendií 61 ľuďom, z ktorých štyria získali štipendiá pre diplomantov, 14 ľudí štipendiá Ernsta Macha, ôsmi štipendiá pre postdoktorandov, piati štipendiá na krátkodobé pobyty a 30 ľudí štipendiá na jazykový kurz. Podporilo tiež deväť projektov.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku