UK začala s reorganizáciou svojho majetku v Mlynskej doline

  Zdroj: UK

Bratislava 9. decembra (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave začala s reorganizáciou využívania svojho majetku v Mlynskej doline. Ide o súčasť snahy rektora univerzity Mareka Števčeka lepšie a transparentnejšie spravovať majetok univerzity, informuje o tom UK na svojej internetovej stránke.
      

Zmluvy v študentskom meste by nemali byť prideľované na základe osobných vzťahov či minulých zásluh, ale na základe jasných kritérií, tvrdí UK. Postoj vedenia UK a Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny UK je jasný, univerzita musí pri spravovaní svojho majetku postupovať transparentne a v súlade s pravidlami dobrého hospodárenia a zároveň poskytovať kvalitné služby študentom.
      

V prvej fáze reorganizácie obchodných vzťahov univerzita ešte v septembri listom aj elektronicky odoslala výpovede viacerým subjektom. Dôvodmi výpovedí bolo väčšinou omeškanie s platením nájomného a platením úhrad za služby spojené s užívaním nájmu o viac ako jeden mesiac, v niekoľkých prípadoch aj užívanie predmetu nájmu v rozpore so zmluvou. "Konatelia subjektov si výpoveď prebrali na prelome septembra a októbra. Žiadosti o vypratanie sme opätovne poslali koncom októbra. Následne UK, po uplynutí výpovednej doby zároveň v zákonnej lehote, podala na príslušný okresný súd žalobu na vypratanie nehnuteľností," uvádza univerzita na webovej stránke.
      

Zo 121 nájomných zmlúv, ktoré má Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny UK v súčasnosti uzavretých, sa výpovede v prvej fáze týkali menej ako piatich percent z nich. Vedenie UK je presvedčené, že tieto výpovede žiadnym spôsobom neohrozujú funkčnosť študentského mesta. 
      

Aj keď všetky prevádzky majú v Mlynskej doline dostatok alternatív, vedenie UK by chcelo zachovať tradíciu legendárneho študentského klubu Unic, na ktorého históriu nadviazala prevádzka Unique. "Chceme však, aby o využití priestorov primárne rozhodli študenti, ktorých sa to týka, a preto plánujeme usporiadať študentskú anketu. Ak obyvatelia Mlynskej doliny prejavia záujem, bude študentský klub pokračovať ďalej a prevádzkovateľa vyberieme v transparentnej súťaži," uvádza sa v stanovisku univerzity.
      

Začiatkom roka 2020 plánuje nové vedenie Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny UK predstaviť koncepciu ďalšieho rozvoja.

Zdieľať na facebooku