STU sa stala zakladajúcim členom platformy inovátorov

  Foto: Bigstoc

Bratislava 12. novembra (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa stala zakladajúcim členom novej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Podľa STU, ktorá o tom informuje na svojej internetovej stránke, pre univerzitu sa tak otvára cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA).
      

Do roku 2030 má EIT Manufacturing ambíciu posilniť viac ako o 1000 podnikov a univerzít s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti. Okrem centrály v Paríži pôsobí v celej Európe prostredníctvom inovačných centier so sídlom v Darmstadte, Göteborgu, Miláne, San Sebastiane a vo Viedni. Konzorcium je zo 49 percent zložené z priemyselných firiem, 32 percent tvoria univerzity a 19 percent výskumné organizácie.
      

Nová znalostná a inovačná komunita EIT Manufacturing bola slávnostne otvorená 7. novembra v Paríži. Rektor STU Miroslav Fikar uviedol, že "tento rok sme v pilotnom kole podali projekty v sume takmer pol milióna eur, do budúcnosti predpokladáme podávanie projektov v násobne vyšších objemoch."
      

STU vníma túto platformu ako významný nástroj na podporu rastu pridanej hodnoty v sektore priemyselnej výroby, zvýšenie úrovne inovačných aktivít a podporu reintegrácie znalostného trojuholníka, čo môže mať kľúčovú a dôležitú úlohu nie len pre STU, ale tiež pre inovačný ekosystém na Slovensku celkovo. EIT Manufacturing bude podporovať excelentnosť výrobných zručností a talentov, pracovať na úplnej digitalizácii výroby a podporovať udržateľnú výrobu.

Zdieľať na facebooku