S právnymi problémami pomôžu slovenským startupom študenti

  Foto: Bigstock

Bratislava 5. novembra (TASR) – Šesť slovenských startupov bude riešiť svoje právne problémy v spolupráci so študentmi práva Univerzity Komenského (UK). V rámci projektu Právnej kliniky pre startupy sa budú študenti prakticky vzdelávať a zároveň pomáhať startupom. Ide o inovatívny prístup k výučbe, ktorého cieľom je prepojenie teórie a praxe priamo vo vzdelávacom procese.
      

„Predmet Právna klinika pre startupy poskytuje dobrú možnosť získať zaujímavé praktické skúsenosti z korporátneho práva, z oblasti duševného vlastníctva a daňového práva. Získané vedomosti môžu priamo počas semestra pretaviť do pomoci reálnym startupom, možno ich budúcim klientom,“ uviedla Zuzana Mlkvá Illýová, riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania z Právnickej fakulty UK.
      

V rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania sa v zimnom semestri študenti pomôžu startupom s riešením rôznych právnych problémov. „Startupy na trh prinášajú konkrétnu inováciu, teda často úplne nový pohľad na aktuálny stav. Mnohé startupy svojou myšlienkou doslova predbehnú existujúcu legislatívu a je potom zložité nájsť im správny legálny rámec ochrany. Je potrebné zamerať sa aj na to, čo a akým spôsobom chcú robiť inak, a to všetko právne ošetriť,“ povedala Darina Parobeková zo spolupracujúcej advokátskej kancelárie.
      

Do projektu je zapojených šesť slovenských starupov - platforma na hodnotenie opatrovateľských služieb QUDO, ekologický projekt GreenAgain, on-line portál pre vyznávačov jogy Zenbooking, aplikácia na spätnú väzbu medzi zamestnancami POTO.TO, zdravotnícke zariadenie určené do oblastí s nižšou životnou úrovňou S-Case a projekt Hemisféra, v ktorom sa učia deti programovať zábavnou formou. Finálne stanovisko s právnym odporúčaním študenti odovzdajú startupom do konca januára 2020.
      

Projekt vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania v spolupráci s advokátskou kanceláriou Ružička and partners ako partnerom projektu z praxe a s Katedrou stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave.

Zdieľať na facebooku