Pre vysokoškolákov študujúcich v zahraničí bolo rozhodujúce renomé univerzity

  Foto: Shutterstock

 Bratislava 25. októbra (TASR) - Pre viac ako štyri pätiny študentov bolo rozhodujúcim faktorom, či odísť na univerzitu do zahraničia alebo nie, lepšie renomé školy. Vyplýva to z prieskumu "To dá rozum", do ktorého sa zapojilo 1404 respondentov zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí. Najviac študentov sa zapojilo z Česka, Maďarska, Veľkej Británie a Dánska.
      

To, že má česká vysoká škola lepšiu reputáciu ako slovenská, bolo v prípade deviatich študentov z desiatich rozhodujúce. Tri pätiny respondentov sa rozhodovali aj na základe odporúčaní. "Medzi najdôležitejšie považovali odporúčania kamarátov a známych so skúsenosťou so štúdiom na danej škole v zahraničí alebo v krajine, o ktorú mali záujem,” hovorí analytik projektu "To dá rozum" Stanislav Lukáč.
      

Druhým faktorom bolo získanie skúseností so životom v zahraničí. Záujem o ňu malo 55 percent respondentov. Vyššia uplatniteľnosť na trhu práce bola tretím faktorom, myslelo si to 51 percent respondentov. Špecialisti na ľudské zdroje, ktorí sa vyjadrili v prieskume, súhlasia s tým, že absolventi zahraničných vysokých škôl sú lepšie pripravení na prácu. Mali lepšie praktické skúsenosti, aktuálne poznatky, prezentačné a argumentačné zručnosti.
      

"Práve motivácia k práci a učeniu, schopnosť učiť sa či zručnosti ako tímová práca patria podľa odpovedí v dotazníkovom prieskume medzi najkľúčovejšie kritéria pri výbere vysokokvalifikovaných zamestnancov,” skonštatoval Lukáč. Podľa špecialistov takýchto študentov považujú za kvalitnejších, priebojnejších a motivovanejších.
      

Z porovnania odpovedí vysokoškolákov študujúcich na Slovensku a v Čechách vyplynulo, že väčšia časť respondentov zo zahraničia sa považuje byť rozvíjaná svojím štúdiom v oblastiach, ktoré oceňovali zamestnávatelia.

Zdieľať na facebooku