Univerzita Komenského ponúkne medzinárodné kurzy a programy

  Foto: Shutterstock

Bratislava 10. októbra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa spája s európskymi univerzitami a ponúkne medzinárodné kurzy a programy. UK vstupuje do konzorcia deviatich európskych univerzít, s ktorými sa bude uchádzať o podporu Európskej komisie v rámci programu Európske univerzity.
      

Podporené univerzity získajú príležitosť pripraviť počas troch rokov spoločné kurzy a študijné programy, na ktorých sa budú priamo alebo virtuálne zúčastňovať aj študenti a učitelia zo zahraničia. Spolupráca má posilniť internacionalizáciu vzdelávania na UK.
      

"Vstupujeme do éry, keď internacionalizácia už neznamená len výmenu študentov. Európske univerzity hľadajú cesty, ako priniesť diverzitu do každodenného akademického života, a čoraz viac sa otvárať. Zároveň je však podstatné hľadať aj cesty, ako prijať a reflektovať internacionálny charakter spoločnosti, v ktorej pôsobíme," povedal prorektor UK pre zahraničné vzťahy Jozef Tancer. Verí, že skúsenosti partnerských univerzít UK pomôžu držať krok s týmito trendmi. Cieľom programu má byť tiež výmena poznatkov a skúseností, zvýšenie globálnej angažovanosti a vplyvu univerzít na riešenie významných civilizačných problémov. Univerzity budú popri využívaní vlastných kapacít hľadať aj partnerov na spoluprácu z neakademického prostredia.
      

Konzorcium pozostáva z Univerzity v Gente, Bordeaux, Uppsale, Groningene, Baskicku, Göttingene, Tartu, Írskej národnej univerzity v Galway a Univerzity Komenského v Bratislave. Zástupcovia univerzít podpíšu 29. októbra v estónskom Tartu memorandum, v ktorom budú deklarovať úmysel spolupracovať na projekte v rámci programu Európskych univerzít. Spoločný projekt sa nazýva Sieť európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho vzdelávania.
      

"Som hrdý na to, že UK vstupuje do konzorcia práve s touto skupinou špičkových európskych univerzít. Mnohé z týchto vysokých škôl sú našimi dlhodobými partnermi. Verím, že naše konzorcium sa stane významným hráčom na európskej akademickej scéne," povedal rektor UK Marek Števček.

 

Zdieľať na facebooku