Záujemcovia môžu získať štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Nemecku

Štipendiá do Nemecka
Štipendiá do Nemecka / Foto> Bigstock

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a dlhodobých pobytov v Nemecku. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá administruje výber uchádzačov.
      

DAAD ponúka štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a vysokoškolákom aj štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov. Absolventi umeleckých vysokých škôl sa môžu uchádzať o študijné štipendiá v rôznych oblastiach.
      

V prípade schválenia žiadosti, štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov. Výška štipendia závisí od typu pobytu, pre študentov je od 750 do 1200 eur na mesiac, pre umelcov 850 eur na mesiac a pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov od 2000 do 2150 eur na mesiac. Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú do 15. októbra (hudobníci), do 31. októbra (herectvo) a 30. novembra (výtvarné umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film), na letný jazykový kurz do 1. decembra a na ostatné štipendiá DAAD do 15. novembra.

Zdieľať na facebooku