SPU v Nitre bude užšie spolupracovať s OECD

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a OECD budú spolupracovať užšie.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a OECD budú spolupracovať užšie. / Foto: Bigstock

Nitra 7. októbra (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) bude užšie spolupracovať s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

Zástupcovia obidvoch strán podpísali v sídle OECD v Paríži Memorandum o spolupráci, ktoré vytvára rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na odborných direktoriátoch OECD. „Memorandum zakladá možnosti spolupráce najmä s Direktoriátom OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD), ktorý aj ako prvý privíta stážistu SPU. Naša univerzita je po Ekonomickej univerzite v Bratislave druhou slovenskou univerzitou disponujúcou takýmto nástrojom spolupráce,“ uviedol prorektor SPU pre strategický rozvoj Drahoslav Lančarič.
      

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU zároveň sprístupnila výstavu publikácií OECD, ktoré získala ako dar prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dar predstavuje 42 titulov publikácií, niektoré aj vo viacerých exemplároch. Sú zamerané najmä na problematiku poľnohospodárstva a životného prostredia. Výstava potrvá do konca októbra. „OECD ročne publikuje približne 500 titulov kníh, časopisov a online databáz. Kľúčové tituly publikuje v angličtine a francúzštine, štúdie zamerané na jednotlivé krajiny aj v jazyku krajiny, ktorá je predmetom štúdie,“ uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
      

Cieľom publikačnej politiky OECD je zvyšovať vplyv, relevantnosť a dostupnosť práce OECD v oblasti hospodárskych, environmentálnych a sociálnych otázok, v kľúčových technických otázkach prerokovaných v rámci vlád, ako aj medzi nimi, a dostupnosť rozhodnutí a odporúčaní Rady OECD.

Zdieľať na facebooku