Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra v Bratislave bude mať nového riaditeľa P. Petra

Peter Petro sa stane riaditeľom Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Peter Petro sa stane riaditeľom Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. / Zdroj: uniba

 Bratislava 3. októbra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave uzavrela proces výberového konania na nového riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. Od 1. novembra nastúpi na tento post Peter Petro. TASR o tom informovali z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.
      

"Zlepšenie kvality ubytovania a služieb internátov jednoznačne patrí medzi kľúčové záujmy nového vedenia univerzity. Očakávam, že nový riaditeľ internátov podnikne rázne kroky k zlepšeniu situácie na internátoch a bude odborne manažovať náročný proces ich rekonštrukcie," povedal rektor UK Marek Števček.
      

Do výberového konania na post riaditeľa najväčších internátov na Slovensku sa prihlásilo 19 uchádzačov, z toho siedmi spĺňali predpoklady a ich profil korešpondoval s požiadavkami na obsadenie pracovného miesta.
      

"Výberové  konanie sa konalo 4. septembra a komisia výberového konania odporučila rektorovi UK prijať na miesto riaditeľa Petra Petra. Súčasťou komisie boli zástupcovia akademickej samosprávy a odborov, vedenia univerzity, ako aj Správnej rady UK, Študentskej rady vysokých škôl SR a mimovládnej organizácie Zastavme korupciu," spresnila univerzita.
      

Petro sa celý profesionálny život venuje vedeniu tímov ľudí v oblastiach prevádzky, obchodu, služieb, údržby a investícií. Podľa univerzity má skúsenosti so správou majetku, jeho údržbou, plánovaním opráv, investícií, rozvojom a modernizáciou vo verejnom aj privátnom sektore. Naposledy pôsobil ako prevádzkovo-technický námestník vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Zdieľať na facebooku