Záujemcovia môžu získať štipendium na štúdium a výskum v Rakúsku

Štipendium na štúdium a výskum v Rakúsku
Štipendium na štúdium a výskum v Rakúsku / Foto: Bigstock

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. TASR o tom informoval Ján Chlup z neziskovej organizácie SAIA.
      

"Okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. októbra, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jedného až troch dní," poznamenal Chlup.  
      

Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z oblastí, ako organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov, organizácia rakúsko-slovenských školení a doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj inovatívne projekty. Predkladať ich je možné do 15. októbra.
     

V roku 2018 riadiace grémium Akcie Rakúsko - Slovensko posudzovalo 121 žiadostí o štipendiá. Zo Slovenska ich bolo 102 a z Rakúska 19, štipendiá boli udelené 84 osobám. Zo šiestich predložených projektov grémium schválilo päť.

Zdieľať na facebooku