70 zahraničných Slovákov príde študovať na Slovensko vďaka štipendiám

  Foto: Unsplash

Bratislava 17. júla (TASR) - Vďaka vládnym štipendiám príde na slovenské vysoké školy študovať 70 zahraničných Slovákov z piatich krajín Európy a Argentíny. Najviac krajanských študentov (57) pochádza zo Srbska. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.
      

Za Srbmi v počte nasledujú zahraniční Slováci z Chorvátska (5) a Ukrajiny (4). O udelenie štipendia po prvý raz požiadal aj uchádzač z komunity Slovákov žijúcich v Argentíne. V rámci študijných odborov bol podľa rezortu školstva najväčší záujem o informatické vedy, informačné a komunikačné technológie, učiteľstvo a pedagogické vedy.
      

Na nasledujúci akademický rok schválili štipendiá 66 vysokoškolákom a štyrom doktorandom. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia SR si elektronicky registrovalo 130 uchádzačov z krajanského prostredia.     

 

Ministerstvo pripomína, že v prípade nedostatočnej znalosti slovenského jazyka majú štipendisti možnosť pred nástupom na štúdium absolvovať aj ročnú jazykovú a odbornú prípravu.
      

"V akademickom roku 2018/2019 študovalo na slovenských verejných vysokých školách s podporou vládneho štipendia 273 zahraničných Slovákov," uzavrel odbor komunikácie a protokolu.

Zdieľať na facebooku