V bratislavskej Mlynskej doline zvažujú zriadiť študentské komunitné mestečko

V bratislavskej Mlynskej doline zvažuje Univerzita Komenského vybudovať univerzitný kampus.
V bratislavskej Mlynskej doline zvažuje Univerzita Komenského vybudovať univerzitný kampus. / Foto: Youtube

Bratislava 31. mája (TASR) – V bratislavskej Mlynskej doline zvažuje Univerzita Komenského (UK) vybudovať univerzitný kampus. Informoval o tom v piatok rektor UK Marek Števček s tým, že týmto zámerom sa začínajú vážne zaoberať. Priznal však, že pôjde o náročný investičný a logistický projekt, ktorý presiahne funkčné obdobie aj súčasného nového vedenia univerzity.
      

Števček priblížil, že našiel oporu aj u svojich spolupracovníkov. "Je to projekt, ktorý rádovo zdynamizoval každú porovnateľnú inštitúciu, v stredoeurópskom priestore minimálne. Veľmi vážne sa univerzita začína zamýšľať nad myšlienkou univerzitného kampusu," uviedol.
      

Prorektorka UK pre správu majetku a investície Jana Duračinská vníma v Mlynskej doline, kde sú v súčasnosti študentské internáty, veľký potenciál na to, aby bolo podporené vybudovanie študentského komunitného mesta. Ako tvrdí, je to dôležité aj z hľadiska, aby sa zabránilo "úteku" mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia a aby bola Bratislava atraktívnym študentským mestom. "Považujeme za dôležité prepojenie akademického života s každodenným životom študentov a vytvorením priestorov, kde by mohli tráviť aj čas mimo štúdia, ale aj štúdiom. Chceme podporiť vytváranie komunitných centier," spresnila.
      

Rektor UK uviedol, že okrem toho si nové vedenie univerzity stanovilo päť hlavných priorít, na ktoré chce do budúcnosti klásť dôraz. Zjednodušiť chce napríklad vnútorné procesy v univerzite. "Volám to 'pretransformovať UK do digitálneho veku'," podotkol Števček. Na univerzite už rozhodli, že sa súčasný existujúci akademický informačný systém zmodernizuje a zdynamizuje. UK chce komplexne prehodnotiť vnútorné procesy tak, aby postupne nabiehala na plnú elektronizáciu. "Nie je to pre nás len otázka administratívnej efektívnosti, ale aj "zelenej" univerzity," skonštatoval rektor. 
      

Nové vedenie univerzity tiež deklaruje transparentnosť vo vzťahu s nakladaním s verejnými zdrojmi, aj preto podpísalo memorandum s Nadáciou Zastavme korupciu, ktorá má dohliadať na transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní dôležitých funkcií. UK podpísala memorandum aj s mestom Bratislava. Vysoká škola chce so samosprávou spolupracovať na motivácii mladých, aby prišli študovať do hlavného mesta. "Bratislava má ambíciu byť študentským mestom a mestom vedy," povedal Števček s tým, že práve to chcú spolu s mestom rozvíjať. 
      

Univerzita zároveň chce, aby jej hlas v spoločnosti zaznieval rezolútnejšie a bola viac súčasťou spoločenského diskurzu. UK sa bude podľa rektora vyjadrovať k otázkam, ktoré rezonujú v spoločnosti. Števček deklaruje, že budú dbať aj na zvyšovanie svojej kvality a chcú aj viac načúvať hlasu študentov. "Je fajn mať super obal v podobe kvalitného marketingového produktu, ale musíme presviedčať obsahom, a na ten chceme klásť maximálny dôraz," vysvetlil. Duračinská podotkla, že UK plánuje na Štúrovej ulici v Bratislave vo svojich priestoroch vybudovať informačné centrum, kde by dostali záujemcovia informácie o štúdiu, ale aj o meste Bratislava.

Zdieľať na facebooku