Internáty TU vo Zvolene majú podstatnú časť rekonštrukcie za sebou

Internáty TU vo Zvolene
Internáty TU vo Zvolene / Zdroj: TASR

Zvolen 4. apríla (TASR) - Takmer 2,38 milióna eur bez DPH stála rekonštrukcia dvoch internátov Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Časť financií na obnovu dostala univerzita v rámci vládneho programu obnovy vysokoškolských internátov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa TU Ľubica Benková.


Novší internát na Barinách, postavený v roku 1993 s kapacitou 608 lôžok, sa kompletne zateplil, vymenili sa okná a presklené steny. Zrekonštruovali sa tiež študovne, vymenili sa radiátory, obnovila sa vodovodná prípojka. V študentských izbách a spoločných priestoroch sa vymenili svietidlá. Aktuálne sa ešte pracuje na rekonštrukcii sociálnych zariadení v prvom bloku. Stavebné práce by sa tam mali ukončiť v júli. 

 

Študentský domov Ľudovíta Štúra na Študentskej ulici je v prevádzke od roku 1962. Projektovaná kapacita je 670 lôžok. V objekte sa zrekonštruovali sociálne zariadenia slúžiace pre študentov využívajúcich športové ihriská v areáli internátu. Rekonštrukciou striech sa zlepšia tepelné a technické parametre domova a odstránilo sa riziko zatekania do objektov.

 

Na financovanie boli použite vlastné zdroje TU, zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj financie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať na facebooku