Žiaci experimentálneho vzdelávania si prevzali polročné vysvedčenia

  Foto: Bigstock

Košice 31. januára (TASR) - Výpis známok z polročného hodnotenia si vo štvrtok prevzali aj študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Košiciach, ktorí boli na Slovensku od septembra 2018 ako prví žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím prijatí do bežných odborov. Na elokovanom pracovisku školy na Luníku IX im polročný výpis symbolicky odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.


Podľa slov riaditeľa SOŠ technickej Jána Pitucha polročná skúsenosť ukazuje, že projekt splnil očakávania. "Na základe výsledkov pedagógov konštatujeme, že tieto deti sú vzdelávateľné a my im chceme dať vzdelanie a potom prácu. Toto je náš zmysel, poskytnúť prácu. Rómske deti sa musia vzdelávať a zamestnávať sa," povedal.


Žiaci majú počas dvojtýždňového cyklu deväť dní praktické vyučovanie a jeden deň teoretické. "Tie deti sú predurčené na manuálne zručnosti. Chlapci ich získavajú v stavebnej oblasti - vedia murovať, omietať a ovládajú pomocné stavebné práce, a dievčatá v textilnom priemysle, teda šití. Toto náš podnikateľský sektor takisto potrebuje," dodal s tým, že študijné výsledky žiakov z experimentu sú porovnateľné s výsledkami bežných žiakov v daných odboroch. Odchýlky neeviduje, žiaci podľa neho dokážu držať tempo so svojimi spolužiakmi. Z prijatých študentov opustil štúdium len jeden, a to z dôvodu, že sa presťahoval do zahraničia.

 

Polročný výpis známok si prevzali dvadsiatka dievčat z odboru výroba konfekcie a desať chlapcov z odboru stavebná výroba. Experimentálne overovanie schválilo Ministerstvo školstva SR v dvojročných odboroch nižšieho stredného odborného vzdelania. Vlani v septembri prijala škola na toto vzdelávanie 69 žiakov zo špeciálnych tried základných škôl. Študujú v odboroch stavebná výroba, výroba konfekcie a spracúvanie dreva. Po skončení dostanú vysvedčenie o záverečnej skúške. Do experimentu boli zaradené deti z marginalizovaných rómskych komunít.

 

KSK pripomína, že projekt školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti má pomôcť pri znižovaní počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí v regióne, pričom bez práce sú prevažne Rómovia. Ide o ľudí, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť zamestnanie, sú bez vzdelania alebo absolvovali len základnú školu a mnohí z nich boli v mladom veku pre ľahké mentálne postihnutie zaradení do špeciálnych škôl alebo tried, kde mali malú šancu získať vzdelanie či zručnosti, ktoré by im pomohli v uplatnení sa na trhu práce. Za jednu z alternatív, ako pomôcť týmto žiakom prevažne z marginalizovaných rómskych komunít získať základné pracovné návyky, považuje cielené odborné vzdelávanie v tradičných remeselných odboroch.

 

"Toto je naozaj prvý experimentálny režim. Po ukončení školského roku to definitívne vyhodnotíme a určite budeme spolupracovať aj s inými našimi školami na tom, aby tieto odbory zaradili. Verím, že to už nebude experimentálny odbor," povedal Trnka. Podľa jeho slov už KSK uskutočnil niekoľko konzultácií so školami, ktoré majú záujem. "Budeme to vrelo odporúčať aj iným vyšším územným celkom," dodal. Podľa neho sa vďaka tomuto experimentu ukazuje, že deti s ľahším postihnutím nemusia študovať na špeciálnych školách, pretože dosahujú dobré výsledky aj v klasických študijných odboroch.

 

Overovanie začlenenia žiakov do riadnych učebných odborov bude na elokovaných pracoviskách SOŠ technickej v Košiciach prebiehať do 30. júna 2021. Ministerstvo školstva má vláde SR do konca marca predložiť analýzu o možnostiach prijímania žiakov špeciálnych základných škôl na nižšie stredné odborné vzdelanie na národnej úrovni.

Čítajte viac o téme: Inkluzívne vzdelávanie detí
Zdieľať na facebooku