Inkluzívne vzdelávanie detí

Žiaci experimentálneho vzdelávania si prevzali polročné vysvedčenia

Výpis známok z polročného hodnotenia si vo štvrtok prevzali aj študenti Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorí boli na Slovensku od septembra 2018 ako prví žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím prijatí do bežných odborov.