M. Šmid: Slovenská rektorská konferencia sa plagiátorstvom zaoberá priebežne

  Foto: Bigstock

Trnava 23. januára (TASR) – Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa otázkou plagiátorstva zaoberá priebežne na svojich zasadnutiach a prijala k aktuálnej problematike viaceré závery na úrovni SRK, jej predsedu i jednotlivých vysokých škôl. Uviedol to prezident SRK Marek Šmid, ktorý je rektorom Trnavskej univerzity (TU).

 

Marek Šmid tým reagoval na stredajšiu výzvu Pedagogickej fakulty (PdF) TU, aby inicioval spoločné stanovisko SRK k otázke plagiátorstva a k otázke zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko-pedagogických titulov. 


SRK, ako TASR informoval Šmid, aj na svojom nateraz poslednom stretnutí 7. decembra 2018 prijala uznesenie, ktorým jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. "Ochrana duševného vlastníctva patrí k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj  správny spôsob citovania výsledkov iných autorov," uvádza sa v uznesení.

 

Študenti a zamestnanci čestným prehlásením vyhlasujú, že záverečné práce, respektíve podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. "Preto SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác a tiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť licencií, kontroly a autorských práv pri týchto prácach," uviedol Šmid.

 

V prípade odnímania titulov pri preukázaní plagiátorstva ide, ako dodal, o novelizáciu zákona o vysokých školách v oblasti vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, ktorú SRK pripomienkovala a jej návrhy boli vládou prijaté.


Uznesenie SRK poslala na ministerstvo, poslancom NR SR a je zverejnené aj na webovej stránke SRK.

Zdieľať na facebooku