Študenti práva sa učia riešiť konkrétne situácie v praxi startupov

Semináre pre budúcich právnikov inšpiroval projekt, ktorý iniciovala právnická fakulta na univerzite v Kodani.
Semináre pre budúcich právnikov inšpiroval projekt, ktorý iniciovala právnická fakulta na univerzite v Kodani. / Foto: Bigstock

Bratislava 7. decembra (TASR) -  Budúci právnici si môžu vyskúšať riešenie konkrétnych situácií, do ktorých sa pri svojej činnosti dostávajú startupové projekty. Seminár na túto tému, ktorý bol zavŕšením jesennej časti projektu Právnych kliník zameraných na problematiku startupov, sa v piatok uskutočnil na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave.


Piatkovému praktickému semináru predchádzali stretnutia, na ktorých sa študenti v teoretickej rovine venovali rôznym aspektom pôsobenia startupov, od myšlienky ich založenia až po rozvoj, manažment, ale aj predaj či zánik takéhoto podnikateľského subjektu. "Venovali sme sa preto korporátnej oblasti, financovaniu startupov, ale aj ochrane duševného vlastníctva," vysvetlila Darina Parobeková z advokátskej kancelárie, ktorá s fakultou spolupracuje na rozvoji klinického právneho vzdelávania – prepájajúceho teóriu s praxou.

 

V spolupráci s Vedeckým parkom UK pozvali na seminár štyri existujúce startupy, ktoré odprezentujú to, čo práve v súvislosti so svojím produktom či činnosťou riešia. "Študenti budú mať následne za úlohu pripraviť k týmto reálnym záležitostiam právne stanovisko, navrhnú napríklad postup v prípade zriadenia pobočky vzhľadom na konkrétne legislatívne limity danej situácie, budú tiež pripravovať prihlášku na registráciu ochrannej známky,“ ozrejmila Parobeková.

 

Semináre inšpiroval projekt, ktorý iniciovala právnická fakulta na univerzite v Kodani. Parobeková verí, že na Slovensku pomôžu vychovať novú generáciu právnikov, ktorí sa budú môcť zamerať práve na špecifickú právno-ekonomickú oblasť startupov. "Pociťujeme, že ani zo strany samotných podnikateľských subjektov nebola doteraz venovaná dostatočná pozornosť ochrane inovatívneho produktu a myšlienky, s ktorými na trh prichádzajú. Prvotné kroky vedúce k ochrane duševného vlastníctva však určuje startupu smerovanie jeho korporátnej štruktúry, fungovanie na trhu doma alebo v zahraničí, marketing či spôsob financovania,“ upozornila.

 

Právna klinika zameraná na startupy je súčasťou klinického právneho vzdelávania, ktoré Praf UK rozvíja už od roku 2011. V roku 2015 vznikol na pôde fakulty Ústav klinického právneho vzdelávania. "Jeho súčasťou je napríklad  Právna klinika neziskového sektora, v rámci ktorej študenti pod odborným dohľadom interných a externých supervízorov poskytujú právne rady neziskovým organizáciám, taktiež Študentská právna poradňa, v ktorej takisto pod supervíziou poskytujú študenti bezplatne právnu konzultáciu fyzickým osobám," informovala riaditeľka ústavu Zuzana Illýová.

Zdieľať na facebooku