Vyhlásili 25. ročník novinárskej študentskej súťaže Štúrovo pero

Súťaž Štúrovo pero sa koná už 25 krát.
Súťaž Štúrovo pero sa koná už 25 krát. / Foto: Pexels

Zvolen 3. decembra (TASR) - Už 25. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero vyhlásili jeho hlavní organizátori - Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a Občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj TASR.

 

Súťaž je vypísaná pre päť kategórií: stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a elektronické magazíny.

 

Súťažiaci v 1. a 2. kategórii musia zaslať na adresu: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ulica, č. 5, 960 82 Zvolen aspoň dve čísla školských časopisov (každé v 3 exemplároch), ktoré vyšli v kalendárnom roku 2017 a vychádzajú v slovenskom jazyku, alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.

 

V sprievodnom liste by malo byť uvedené meno šéfredaktora či zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad. 

 

Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne dve, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v troch exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje.

 

Nepublikované práce budú napísané na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.

 

Súťažiaci v 5. kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú minimálne dvoch autorov (teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov). Za elektronické magazíny nie sú považované ani oficiálne stránky školy, PDF verzie tlačených časopisov či účty na sociálnych sieťach. Do súťaže sa môžu prihlásiť len magazíny, ktoré v kalendárnom roku 2018 zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či audio), vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve, aspoň polovica textov je v slovenčine. 

 

Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 31. januára 2019. Viac informácii je na stránke wwww.kskls.sk.

 

Vyhodnotenie v apríli 2019 bude spojené so seminármi o žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.  

 

TASR o podmienkach súťaže informovala riaditeľka zvolenskej knižnice Milota Torňošová.
 

Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku