Na Prešovskej univerzite otvorili Ruské centrum

Ruské centrum v Prešove
Ruské centrum v Prešove / Foto: Pexels

Prešov 25. novembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove slávnostne otvorila tento týždeň Ruské centrum, ktorého hlavnou myšlienkou je priblížiť kultúru a jazyk jedného z najväčších národov na svete.

 

Novootvorené centrum je v rámci celosvetového meradla 113. v poradí a obsahuje viac ako 1100 kníh. "Prínosom je jeho autonómne fungovanie v rámci inštitútu, a tým aj celej univerzity, ktoré však ponúka konkrétne výhody - vybavenie najnovšou literatúrou z oblasti metodiky vyučovania ruského jazyka, možnosť štúdia klasickej i najnovšej ruskej literatúry, prítomnosť výkladových a špeciálnych lexikografických diel," objasnil riaditeľ Inštitútu rusistiky na Filozofickej fakulte PU Ľubomír Guzi.

 

Ruské centrum bolo doposiaľ zriadené len v Bratislave. Guzi doplnil, že autonómnosť centra umožní inštitútu samostatne usporadúvať jazykové kurzy ruského jazyka, rôzne prezentácie či prednášky. "Riaditeľ Fondu Russkij mir Vladimír V. Kočin nám ponúkol možnosť certifikácie ruského jazyka, čo znamená, že v rámci centra budú môcť záujemcovia získať potvrdenie o úrovni ovládania ruského jazyka," poznamenal.

 

V priestoroch novootvoreného centra na PU sú dostupné stovky kníh z oblasti ruskej kultúry, literatúry a jazyka, didaktické pomôcky, učebnice i slovníky, ktoré sa budú každoročne obnovovať, dopĺňať a špecifikovať. "Pevne verím, že pôjde o miesto, ktoré sprostredkuje ruskú kultúru, literatúru a výdobytky ruskej vedy nielen študentom v Inštitúte rusistiky, ale všetkým študentom našej univerzity. Aby tak získali širší prehľad o dianí niekoľko sto kilometrov východne od našich hraníc, ale aj o mieste Ruska a jeho kultúry v súčasnom svete," konštatoval rektor PU Peter Kónya.

 

Ruské centrum v Prešove bolo financované zo zdrojov Fondu Russkij mir a PU. Cieľom fondu je popularizácia ruského jazyka, ktorý je považovaný za celonárodný majetok Ruska a za dôležitý element ruskej a svetovej kultúry. Fond podporuje programy výučby ruského jazyka v Ruskej federácii aj v zahraničí. Inštitút rusistiky PU vznikol v roku 2014, je to však vedecko-pedagogické pracovisko so 60-ročnou tradíciou. Vychováva učiteľov ruského jazyka a literatúry, prekladateľov so zameraním na odborný, ale aj umelecký preklad a tlmočenie, a tiež odborníkov na ruský jazyk a kultúru.

Zdieľať na facebooku