Ministerstvo školstva považuje žiadosť o zvýšenie rozpočtu o 60 miliónov eur za nereálnu

Ministerstvo školstva odporúča vysokým školám čerpať financie z eurofondových výziev.
Ministerstvo školstva odporúča vysokým školám čerpať financie z eurofondových výziev. / Foto: Bigstock

 Bratislava 13. novembra (TASR) – Žiadosť o skokové zvýšenie rozpočtu o 60 miliónov eur považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR za nereálnu. Rezort to uviedol v reakcii na utorkové vyhlásenie vysokoškolských reprezentácií. 

 

Tie prišli s požiadavkou zvýšiť financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 miliónov eur v zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl. Podľa vysokoškolských reprezentácií by malo ísť o financie mimo Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd.

 

Riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva Ria Feik Achbergerová pripomenula, že rozpočet na rok 2019 bol schválený vládou SR v októbri a predchádzali mu niekoľkomesačné rokovania. "Vysokým školám odporúčame využiť možnosti zapojenia sa do eurofondových výziev, ktoré vysoko prevyšujú možnosti štátneho rozpočtu. Radi by sme pripomenuli, že od mája 2018, odkedy vyhlasujeme výzvy v Operačnom programe Výskum a inovácie, neevidujeme záujem žiadnej vysokej školy," uviedla.

 

Ministerstvo poukázalo aj na skutočnosť, že každoročne klesá počet študentov vysokých škôl o približne 10.000. "Tento fakt vychádza z demografickej krivky, zároveň je tu prítomný aj celospoločenský tlak na zvýšenie kvality štúdia na vysokých školách. Preto otázka masívneho dofinancovania vysokých škôl musí ísť ruka v ruke aj s dôrazom na tieto dve skutočnosti," dodala Feik Achbergerová. Zároveň poukázala aj na financie určené na obnovu vysokoškolských internátov či zvýšeniu miezd pracovníkov vysokého školstva.  

 

"Požadujeme úpravu rozpočtu v prospech vysokých škôl tak, aby to bolo možné smerovať na kvalitu vysokých škôl," povedal viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Robert Redhammer. Podotkol, že v programovom vyhlásení vlády je podpora kvality vysokých škôl. "Urobili sa nejaké kroky, tak minimálne zvýšenie o túto čiastku 60 miliónov eur si myslím, že by bolo vhodným signálom pre mladých ľudí, že v tejto krajine nám na nich záleží," dodal.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku