Budúci novinári by sa mohli zapojiť do duálneho vzdelávania

  Foto: Bigstock

Trnava 10. novembra (TASR) - Príprava mladých adeptov na novinárske povolanie a výchova k etickej žurnalistike formou rozvoja duálneho vzdelávania boli obsahom piatkového (9.11.) stretnutia na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zástupcami vydavateľov tlače. 

 

Cieľom bolo vytvoriť predpoklady na prepojenie teoretickej výučby s praktickou prípravou študentov. "Novinárske zručnosti sú vecou talentu a schopností nadobudnutých štúdiom i praxou. Chceme napomôcť, aby zo školy odchádzali absolventi s osvojenými novinárskymi zručnosťami, ktorí sa dokážu zapojiť do systému redakčnej práce," uviedla výkonná riaditeľka Asociácie vydavateľov tlače Eva Pauliaková. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová dodala, že majú dobré skúsenosti s fakultou z čias pôsobenia svetoznámeho fotografa Tibora Huszára. "Radi by sme na to nadviazali a pomohli rozvoju mladých talentov," povedala. Podľa Rudolfa Rybanského povereného funkciou dekana fakulty má projekt duálneho vzdelávania v škole podporu a môže byť prvou lastovičkou na ceste k skvalitňovaniu a kultivácii mediálneho prostredia. "Vítame záujem vydavateľov tlače o participáciu na príprave budúcich novinárov. Vytvorili sme program odborných stáží, ktorého základnou myšlienkou je, aby postupne žiadny absolvent fakulty neodchádzal zo školy bez toho, že by nemal skúsenosť z praktickej žurnalistiky alebo iného typu mediálnej tvorby," uviedol. 

 

Študenti FMK majú na fakulte k dispozícii moderné televízne i rozhlasové štúdiá s technickým a technologickým vybavením na úrovni celoštátnych médií. Pôsobí tam internetové rádio, vlastný televízny internetový kanál, vydávajú printový časopis i on line magazín a činné sú tri fotografické ateliéry. Informoval o tom Jozef Tinka z kabinetu výskumu verejnej mienky FMK. Škola získala viacero ocenení na celoštátnej úrovni za mediálnu produkciu a ako jediná v Európe už niekoľko rokov spravodajsky pokrýva medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch pre viaceré slovenské médiá. Najbližšie budú študenti robiť spravodajstvo zo svetového filmového festivalu Berlinare 2019.

Zdieľať na facebooku