Prezident nepodpísal zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

  Foto: Bigstock

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na Slovensku vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy a to aj napriek nesúhlasu prezidenta SR, ktorý 19. septembra nepodpísal zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

Agentúra má vzniknúť na základe tejto právnej normy. Prezident zákon vetoval, poslanci Národnej rady SR ho 11. septembra opäť schválili, čím prelomili jeho veto. Zákon nadobudne účinnosť aj bez prezidentovho podpisu. TASR o tom v piatok informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.


"Slovenská akreditačná agentúra bude ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Mala by mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR)," uvádza sa v materiáli. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR.


Súčasťou nového zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia má v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie by mohla agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia.


Systém má byť doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch. "Zároveň sa v modifikovanej podobe zachováva akreditovanie habilitačného konania a inauguračného konania. So zmenou akreditačného systému sa zároveň navrhuje aj úprava udeľovania štátneho súhlasu súkromným vysokým školám," uvádza sa v materiáli.

Zdieľať na facebooku