Študenti STU za literatúru vydanú univerzitou platiť nemusia

Študenti STU si môžu sťahovať skriptá online zdarma.
Študenti STU si môžu sťahovať skriptá online zdarma. / Foto: Shutterstock

Bratislava 4. septembra (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sprístupnila ešte na jeseň 2016 pre študentov online literatúru vydanú vo vydavateľstve Spektrum STU, ktorú si môžu stiahnuť zadarmo.

 

Ako TASR informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová od spustenia tejto služby zaznamenal systém 61.400 prístupov. Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej inteligencii, statike či cvičenia z biológie a anorganickej chémie. "Učebnice a skriptá je možné sťahovať prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS), ide o univerzitný online systém, ktorý umožňuje študentom zostavenie rozvrhu či výber termínov skúšok a zápočtov cez internet, ako i online zapisovanie známok do elektronického indexu," vysvetlila Settey Hajdúchová.

 

Medzi ďalšie nástroje, ktoré môžu študenti STU využívať online, patria tiež služby virtuálnej knižnice, ktorá sprístupňuje odborné vedecké databázy. Študentom je online dostupný i softvér MATLAB, interaktívny nástroj na inžinierske výpočty a výskum. Podľa Settey Hajdúchovej slúži na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. Všetci študenti a aj zamestnanci STU môžu softvér používať na osobných a pracovných počítačoch aj na mobiloch. "Plnú verziu MATLAB-u sme zakúpili ako prvá univerzita na Slovensku pred rokom. Záujem študentov i zamestnancov je veľký, k dnešnému dňu evidujeme takmer 3000 aktívnych používateľov a začiatkom semestra očakávame ďalší nárast. MATLAB využívajú takmer všetky fakulty STU, najviac však Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta," uviedol prorektor STU Pavel Čičák.

 

STU plánuje online služby ďalej rozširovať. Tento rok zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku.

Zdieľať na facebooku