Študenti môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.
Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. / Foto: Bigstock

Bratislava 17. augusta (TASR) – Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky ich poskytovania na akademický rok 2020/2021. TASR o tom informovala referentka kontroly Fondu na podporu vzdelávania Jana Zvozilová.

 

"Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 4000 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 7000 eur," uviedla Zvozilová. V prípade študentov prvého a druhého stupňa štúdia je to zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 500 eur a v prípade študentov tretieho stupňa štúdia ide o zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1000 eur.
      

Ďalšou zmenou je úprava a zjednodušenie podmienok, ktoré musí spĺňať ručiteľ. "Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek," poznamenala Zvozilová. Zároveň došlo k výraznému zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na šesť  miliónov eur, čo je o 1,5 milióna eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. "Toto zvýšenie bolo možné najmä vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch," tvrdí Zvozilová.
      

V súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov fond predpokladá, že v akademickom roku 2020/2021 bude môcť finančne podporiť viac ako 2000 študentov.
      

Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.
      

Fond taktiež zverejnil podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku určenú pre študentov odboru ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Detailné informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webe www.stabilizacnepozicky.sk.

Zdieľať na facebooku